Zahájení provozu školní jídelny od 16.12.2020

14.12.2020

Zahájení provozu ve školní jídelně od středy 16. 12. 2020

 

A) Žáci vyučující se prezenčně mají obědy automaticky přihlášené. Výdej obědů bude organizován dle upraveného rozvrhu hodin

V případě nemoci je nutné oběd strávníkovi odhlásit nejpozději týž den ráno do 7.30 hodin.

Pro tyto žáky není možné odebírat stravu do jídlonosiče ani v první den nemoci.

Omlouvání obědů:

telefonicky: 595 532 680

www.skolafren.cz – Stravování - iCanteen

 

B) Žáci s distanční výukou si v případě zájmu  musí  oběd sami přihlásit den předem do 14.00 hod.

Výdej těchto obědů  bude probíhat od 14.00 – 14.15. hod. výdejním okénkem v prostorách školní jídelny do vlastních jídlonosičů.