Organizace výuky od 21. prosince 2020

17.12.2020

 

Vážení rodiče.

Termín vánočních prázdnin je stanoven na období od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. V tomto termínu bude uzavřena rovněž školní družina a školní jídelna. Rodiče žáků do 10 let mohou za dny 21. a22.12.2020 požádat o dávky OČR.

 Pokud se hygienická situace v ČR podstatně nezmění, prvním dnem školního vyučování v roce 2021 bude pondělí 4. ledna a výuka bude probíhat následovně:

-          Prezenční výuka: žáci celého 1. stupně a žáci 9. ročníku

-          Prezenční výuka: v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 žáci tříd  6. C, 6. D, 8. A, 8. B, 8. C

-          Distanční výuka: v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 žáci  tříd 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 7. C  


Sváteční dny  nám snad dají zapomenout na situaci, ve které se my všichni již řadu měsíců nacházíme a která nás bude ještě nějakou dobu provázet.  Přeji vám jménem pedagogického sboru i jménem svým hodně sil a trpělivosti, klidné Vánoce a pevné zdraví v roce 2021.

Ing. Josef Stieborský, ředitel školy