Organizace výuky od 12. dubna 2021

07.04.2021

 

 

 

Informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021

 

 • Prezenční forma výuky bude pro žáky 1. stupně probíhat rotačně, tzn. jedentýden ve škole, jeden týden doma – do odvolání
 • Rozpis střídání tříd

 

12. 4. – 16. 4.

Lichý týden

19. 4. – 23. 4.

Sudý týden

1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Prezenční výuka – ve škole

Distanční výuka - doma

 

 

 

1.B, 2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 5.B

Distanční výuka - doma

Prezenční výuka – ve škole

 

 • Přítomnost žáka ve škole je podmíněno testováním a to vždy před vyučováním v pondělí a ve čtvrtek.
 • Žáky si bude před školou vyzvedávat třídní učitelka podle časového harmonogramu:

1.A  1.B

7:30

Vchod do školní družiny

1.C  2.B

7:45

Vchod do školní družiny

2.A  2.C

7:30

Vchod hlavní budova

3.A  3.B

7:45

Vchod hlavní budova

4.A  4.B

7:55

Vchod hlavní budova

5.A  5.B

7:55

Vchod hlavní budova

 

Rodiče, kteří budou chtít být přítomni u testování svého dítěte (1. -3. třída), bude jim umožněna přítomnost ve vyhrazených prostorách, budou se řídit pokyny zaměstnance školy a na výsledek testů vyčkají před školou. Oficiální informace o testování ve školách naleznete na https://testovani.edu.cz

 • Vyučování bude probíhat pro všechny třídy (na distanční i prezenční výuce) podle rozvrhu hodin, který platí od ledna pro prezenční výuku
 • Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, popřípadě bude nahrazena jinými aktivitami
 • Tělesná výchova je rovněž zakázaná. Děti budou chodit na procházky (dle počasí) nebo budou mít náhradní aktivity
 • Žáci musí mít chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • Děti budou mít dvě roušky a sáček na použité roušky
 • Vzhledem k častému větrání tříd a chodeb za každého počasí, dejte dětem teplou mikinu nebo svetr (mohou si nechávat ve třídě)
 • Při vstupu do školy si děti ve vestibulu školy vydezinfikují ruce
 • Pokud bude dítě při výuce vykazovat známky onemocnění Covid-19, bude dáno do izolační místnosti a zákonní zástupci budou telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy
 • Vstup do budovy školy je rodičům a doprovázejícím osobám ZAKÁZÁN (výjimku na nezbytně nutnou dobu bude mít rodič, který bude přítomen u testování svého dítěte).
 • Rovněž je zakázán vstup do budovy žákům v karanténě nebo s příznaky onemocnění Covid-19

Školní družina

 • Oddělení družiny budou tvořit žáci jen jedné třídy
 • Ranní družina bude v provozu od 6:00 jen pro žáky 1. a 2. tříd (musí být zachovány homogenní skupiny)
 • Odpolední družina bude pouze pro žáky 1. – 3. tříd do 16:30
 • Děti musí mít po celou dobu pobytu v družině chirurgickou roušku
 • Vyzvedávání dětí bude probíhat jen přes elektronického vrátného, dospělým je vstup do budovy ZAKÁZÁN
 • Dětem dejte vhodné a teplé oblečení, budou chodit často ven
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude zajištěn pitný režim, dejte dětem dostatečné množství pití

 

Školní jídelna

 • Žáci přítomni ve škole – obědy automaticky přihlášené, v případě nemoci je nutné oběd  odhlásit nejpozději téhož dne do 7.30 h, do jídlonosičů se oběd nevydává ani v první den nemoci.
 • Odchody na oběd pro žáky na prezenční výuce

Lichý týden

12. 4. – 16. 4.

         
 

1.A

1.C

2.A

3.A

4.A

5.A

Pondělí

11:30

11:45

11:55

12:30

12:45

12:55

Úterý

11:30

11:45

12:15

12:30

12:45

12:55

Středa

12:15

11:30

11:45

12:30

12:45

12:55

Čtvrtek

11:30

11:45

12:15

12:30

12:45

12:55

Pátek

11:30

12:15

11:45

12:30

12:45

12:55

             
             

Sudý týden

19. 4. – 23. 4.

         
 

1.B

2.B

2.C

3.B

4.B

5.B

Pondělí

11:30

12:15

12:05

12:30

12:45

12:55

Úterý

12:15

11:30

11:45

12:30

12:45

12:55

Středa

11:30

11:45

12:15

12:30

12:45

12:55

Čtvrtek

11:30

12:15

11:45

12:30

12:45

12:55

Pátek

11:30

11:45

11:45

12:15

12:30

12:45

 

 • Před vstupem do jídelny si všichni vydezinfikují ruce
 • Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit chirurgickou roušku. Roušky si sundají při konzumaci stravy
 • Žáci vyučující se distančně – v případě zájmu si musí oběd  přihlásit sami.
 • Výdej obědů pro distančně vzdělávající se žáky  - 13.20 – 13.50 h

Přihlašování a odhlašování obědů:

www.skolafren.cz  - STRAVOVÁNÍ – iCanteen nebo telefonicky 595 532 680

---

Informační leták o testování pro rodiče