Organizace výuky na 1. stupni od 17. května 2021

14.05.2021

 

 

Informace k výuce od 17. 5.

 

 • Od pondělí 17. 5. končí rotační výuka na 1. stupni. Všichni žáci 1. stupně přechází na prezenční výuku.
 • Vyučování začíná v 8:00, škola se pro žáky otevírá v 7:45. Při příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce, v šatně se přezují a odcházejí do své třídy
 • Přestávky tráví ve třídě, popřípadě na chodbě u své třídy
 • Žáci se budou testovat jednou týdně – v pondělí. Pokud žák v daný den nebude ve škole, otestuje se v den jeho příchodu
 • Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu
 • Tělesná výchova bude probíhat venku (dle počasí)
 • Žáci musí mít chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • Děti budou mít dvě roušky a sáček na použité roušky
 • Pokud bude dítě při výuce vykazovat známky onemocnění Covid-19, bude dáno do izolační místnosti a zákonní zástupci budou telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy
 • Vstup do budovy školy je rodičům a doprovázejícím osobám ZAKÁZÁN
 • Rovněž je zakázán vstup do budovy žákům v karanténě nebo s příznaky onemocnění Covid-19

Školní družina

 • Provoz školní družiny bude v běžném režimu (ráno 6:00 – 7:45 – pouze pro 1. a 2. třídy, odpoledne 11:40 – 16:30 – pro 1. – 3. třídy)
 • Děti musí mít po celou dobu pobytu v družině chirurgickou roušku
 • Vyzvedávání dětí bude probíhat jen přes elektronického vrátného, dospělým je vstup do budovy ZAKÁZÁN
 • Dětem dejte vhodné oblečení, budou chodit často ven

Školní jídelna

 • Všichni žáci 1. stupně jsou od pondělí 17. 5. přihlášení na oběd, pokud nebudete chtít pro své dítě oběd, sami si ho odhlásíte
 • Před vstupem do jídelny si všichni vydezinfikují ruce
 • Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit chirurgickou roušku. Roušky si sundají při konzumaci stravy

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

www.skolafren.cz  - STRAVOVÁNÍ – iCanteen nebo telefonicky 595 532 680