Organizace výuky na 1. a 2. stupni od 24. května 2021

21.05.2021

 

ORGANIZACE VÝUKY  OD 24. KVĚTNA 2021

 

Prezenčně (výuka ve škole) se budou vzdělávat všichni žáci školy podle rozvrhu hodin v běžném režimu. Používání roušek žáky ve vnitřních prostorách školy zůstává povinné.

 

Testování žáků při prezenční výuce

Testování antigenními testy bude nadále organizovat škola pro všechny žáky školy. Testování bude  probíhat vždy v pondělí. Pokud rodiče zvolí pro své dítě PCR test provedený v certifikované laboratoři, bude mít tento test platnost 14 dní.

 V pondělí pozitivně testovaný žák bude přesunut do izolační místnosti a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí dítěte a následnému otestování PCR testem. Ostatní spolužáci pokračují ve výuce, pokud hygiena nerozhodne jinak.

 

Nově je umožněno, aby hodiny tělesné výchovy probíhaly za přísných hygienických podmínek i v tělocvičnách s tím, že v maximální možné míře budeme preferovat využití školního hřiště. Hudební výchova bude nadále probíhat bez zpěvu.

 

Organizace stravování ve školní jídelně

Žáci 2. stupně, kteří jsou přihlášení ke stravování, jsou od 24. 5. 2021 hromadně přihlášení k odebírání obědů.

V případě odhlášení stravy postupujte jako obvykle:

skolafren.cz – Stravování- iCanteen nebo tel. 595 532 680.