Ředitelské volno - 25. a 26. říjen 2021

21.10.2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

 

V této souvislosti na doporučení KÚ MSK a vzhledem k výskytu nemoci Covid 19 na naší škole vyhlášuji na dny 25. 10. a 26. 10. ředitelské volno pro všechny žáky školy ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna a školní družina budou v tyto dny rovněž uzavřeny. Všichni strávníci budou mít obědy automaticky odhlášeny.


Žáci nastoupí k pravidelné výuce po prodloužených podzimních prázdninách od pondělí 1. 11. 2021 dle běžného rozvrhu hodin.

 

Přeji vám pokud možno klidné prožití státního svátku

 

Ing. J. Stieborský, ředitel