Online veletrh středních škol - 15. až 24. listopad 2021

09.11.2021

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o konání Online veletrhu středních škol
Moravskoslezského kraje, který bude probíhat v termínu od 15.
listopadu do 24. listopadu 2021 (2. termín pak bude od 17. ledna do
25. ledna 2022). I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým
opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na
středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Online veletrh je
tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa
středních škol, dříve než udělají svá zásadní rozhodnutí!!! Do
projektu je zapojeno více než 120 středních škol z celého kraje.
Ředitelé, výchovní poradci a další pedagogové z těchto škol se na vaše
děti těší a připravují pro ně zajímavý program!

Prezentace jednotlivých SŠ probíhají tak, že učitelé a žáci těchto
škol distanční formou představují své školy a odpovídají na otázky
zájemců o studium. Podrobné informace o online veletrhu jsou k
dispozici na webové stránce https://veletrh-skol.msk.cz.

Pokud se chcete dozvědět ještě víc, navštivte nápovědu pro žáky 9.
tříd a jejich rodiče na Nápověda | Online veletrh středních škol
Moravskoslezského kraje (msk.cz).Věřím, že návštěva online veletrhu vám usnadní výběr SŠ pro vaše děti.

S pozdravem

K. Adamčíková

výchovná poradkyně