Testování žáků ve škole - 22. a 29. listopad 2021

18.11.2021

Informace ředitele školy o testování žáků

22. a 29. listopadu 2021

 

Vážení rodiče,

 

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že  na celém území České republiky  proběhne testování na onemocnění covid-19 u žáků základních škol. Screeningové testování se tedy týká i naší školy.

Kdy se budeme testovat

Testování žáků proběhne v naší škole v pondělí 22.11. a v pondělí 29.11.2021 ve třídách v průběhu 1. vyučovací hodiny. Žáci, kteří se zapojí do výuky později, budou testováni ihned po příchodu do třídy. Testovat se bude opět tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. V odůvodněných případech zákonným zástupcům žáků 1. až 3. ročníku opět umožníme osobní asistenci v prostorách spojovací chodby.

Kdo se testovat nemusí:

Děti a žáci,  kteří doloží potvrzení, že:

1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

Testování není bariérové. Pokud se žáci neprokáží očkováním, testováním  nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid 19, mohou se prezenčního  vzdělání účastnit, pokud budou celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní družině nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Vedení školy