Organizace závěru školního roku - červen 2024

19.06.2024

 

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ČERVNOVÉHO TÝDNE 2024

 Ve dnech 24. – 27. června 2024 se nebude vyučovat podle pravidelného rozvrhu hodin, ale budou probíhat třídnické práce a školní výlety.

Žáci prvních a druhých ročníků budou končit v 11:40 hodin a třetí až páté ročníky budou postupně odcházet na oběd od 11:50 hodin

Žáci druhého stupně končí po 5. vyučovací hodině (po 12:35 hod.)  a poté budou postupně odváděni do školní jídelny.

Poslední školní den 28.6. je program s vydáváním vysvědčení připraven pro 1. stupeň na dobu mezi 8:00 až 9:15 hodin a pro druhý stupeň mezi 8:00 až 9:30 hodin

 

 

STRAVOVÁNÍ

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ PŘED UKONČENÍM ŠKOLNÍHO ROKU - POSLEDNÍ MOŽNOST

 

Z důvodu vyskladnění zásob potravin a účetního vyrovnání školního roku, lze obědy na poslední červnové dny: úterý, středa, čtvrtek, pátek                       25 -  28.6 2024 odhlašovat nejpozději do pondělí 24. června 2024 do 10.00 hodin dopoledne.

Po tomto datu již nebude možné oběd odhlásit.

Neodhlášené obědy v případě náhlého onemocnění si bude možné tyto dny vyzvedávat do  jídlonosiče v době od 11.00 do 11.25 hod a to bez doplacení do plné ceny.

V posledním červnovém týdnu bude zkrácen výdej obědů do 13.15 hod.

Poslední den 28. 6. se obědy vydávají pro žáky a zaměstnance od 9.15 do 11.15 h

Pro cizí strávníky a jídlonosiče výdej 28.6. jen mezi 11.00 do 11.30 h.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.