Jak se rodí rodina pro 3. ročníky

21.01.2020

Preventivní aktivita pro žáky 3. ročníků, která je hrazena Klubem rodičů.

1. a 2. vyučovací hodina. 3.B

3. a 4. vyučovací hodina: 3. A