Zahájení výuky po Vánocích

04.01.2021

 

Organizace školy od 4.1.2021 do odvolání

 

1. Organizace výuky

Žáci 1. a 2. ročníku se budou vyučovat prezenčně.

Žáci 3. až 5. ročníku se budou vyučovat distančně dle rozvrhu hodin upraveného od 4.1.2021

Žáci 6. až 9. ročníku se budou vyučovat distančně dle rozvrhu hodin upraveného od 4.1.2021

 

2. Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. a 2. ročníku od 6.30 do 16.00.

 

3. Provoz školní jídelny bude až do odvolání následující:

Žáci 1. a 2. ročníku mají obědy automaticky přihlášené.

V případě nemoci je nutné oběd strávníkovi odhlásit nejpozději týž den ráno do 7.30 hodin.

Pro tyto žáky není možné odebírat stravu do jídlonosiče ani v první den nemoci.

Omlouvání obědů je možné telefonicky na čísle 595 532 680 nebo na www.skolafren.cz – Stravování - iCanteen

 Žáci 3. až 9. ročníku si v případě zájmu  musí  oběd sami přihlásit den předem do 14.00 hod. Výdej těchto obědů  těmto žákům bude probíhat od 13.00 do 14.00 hod. výdejním okénkem v prostorách školní jídelny do vlastních jídlonosičů.