Vystoupení tanečního oboru ZUŠ pro 1.st.

10.05.2022

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ v kulturním domě

9:00 1. - 3. třídy

10:45  4. -5. třídy

Vstupné 20-,Kč