V.A. . . . Mgr. Kateřina Juříčková

  

Cartoon Kids Book Pencil Mascots Stock Vector by ©idesign2000 225334268

 

     HOLA, HOLA, HOLA 

5. TŘÍDA  

VOLÁ

A je to tady znovu. Prázdniny nám uplynuly jako voda a z dětí jsou rázem páťáci a čeká je poslední rok na 1. stupni. Nebude to jednoduché, ale společně jistě vše zvládneme, aby vstup na další stupeň byl pohodový. Tak hurá společně do toho...

Škola Zvesela____________________________________________________

LEDEN

Tři králové: příběh, zvyky a tradice - Baby Office

VŠECHNO DOBRÉ, PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ DO

NOVÉHO ROKU 2024 

PŘEJE CELÁ 5.A

 

PROJEKTOVÝ DEN - TŘI KRÁLOVÉ

Nový rok jsme ve třídě přivítali projektovým dnem - Tři králové. Prohlédli jsme si dokument o třech králích a historii tohoto svátku. Shlédli jsme také pohádku a poté jsme se z pracovních listů dozvěděli například co to byla MYRHA a KADIDLO, počítali jsme hodnotu zlata, zjistili jsme , co vlastně nesli za dary do Betléma. Byl to fajn start do Nového roku. 

 

      

 

      

 

 

 

PROSINEC

Rok se chýlí ke konci a blíží se Vánoce. Nejen v našich domovech a se svými rodinami slavíme advent, těšíme se na Mikuláše a děláme vánoční výzdobu, ale i s dětmi v naší třídě věnujeme celý prosinec tématu Vánoc.  

 

TŘÍDNÍ VÁNOCE

Závěr kalendářního roku a poslední den ve škole jsme měli ve třídě vánoce. Děti donesly cukroví, které mohly vzájemně ochutnávat, věnovaly se nejrůznějším hrám, shlédli jsme Vánoční pohádku a na závěr přišlo nadělování dárečků a samozřejmě rozkrojení jablíčka. Naštěstí se nám objevila krásná hvězdička, tak snad budeme všichni zdraví.

 

VÁNOČNÍ KULTURA KINO A KONCERT ZUŠ

V prosinci jsme se věnovali také kultuře. Navštívili jsme koncert žáků ZUŠ, kteří se představili v různých seskupeních a hrou na nejrůznější hudební násroje. Bylo to moc hezké a my si to všichni užili. Těsně před Vánoci byl pro 1. stupeň  připraven program v kině a to velmi povedený film MIKULÁŠOVY PATÁLIE.

    

 

  

 

MIKULÁŠ SE SVOU DRUŽINOU 

I za námi dorazil Mikuláš se svou čertí a andělskou družinou. Pochválil hodné a varoval zlobivé, před čerty. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a andelové přeci jen rozdali všem malou odměnu za jejich práci. 

 

      

     

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na naší škole proběhl tradiční den otevřených dveří. Široká veřejnost měla možnost navštívit naši školu a celou si ji prohlédnout. Byl také připraven velmi bohatý program zejména pro dětí. Mohly si zahrát pátrací hru, seznámit se s chemickou laboratoří, zazpívat a zahrát si, zopakovat si pohádky, nebo se seznámit se světem našich smyslů a vyzkoušet zrakové klamy, hmat, čich a sluch... Návštěvnost byla velmi hojná a celý den byl perfektní.

    

 

 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

Jako každý rok, i tento čekal na náměstí jeden stromeček na ZŠ Záhuní, až jej ozdobí a bude tak mít vánoční symbol na náměstí. Zhostila se tohoto úkolu právě naše třída 5.A. Ozdoby jsme s dětmi postupně vyráběli v rámci výtvarné a pracovní výchovy a poté šli hromadně stromeček ozdobit. Myslím, že se nám velmi povedl a máme tak na náměstí krásný symbol Vánoc.

 

           

        

LISTOPAD

Bílý kůň běží ve sněhu fototapeta • fototapety rychlý kůň, zimní, krásná |  myloview.cz

 

MARTIN NA BÍLÉM KONI - PROJEKTOVÝ DEN

 

 V návaznosti na vzdělávací program o sv. Martinovi a dalších svatých, jsme v naší třídě měli opět projektový den, právě ke sv. Martinovi. Celý den nás doprovázelo toto téma a tato významná, historická osobnost. Počítali jsme husám nohy, "připravovali" martinské rohlíčky, luštili hádanky o tomto svátku, chystali sv. Martinovi koně a nakonec jsme vytvořili stádo svatomartinských koní. Nakonc nám Martin na bílém koni přijel. 

 

 

 

sv. MARTIN  A OSTATNÍ SVATÍ

 

Listopad jsme přivítali oslavou svátku svatého Martina. V rámci tohoto dne, jsme se s celou třídou vydali do místního muzea na edukační program právě o sv. Martinovi a ostatních svatých. Dozvěděli jsme se proč je Martin spojován s husami, který svatý má 3 uši, nebo kdo je patronem hasičů a jak to bylo se sv. Mikulášem. Všichni jsme si program užili  a prohlédli instalovanou výstavu.

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN

 

Dekorační polštář Dýně

 

 

HALOWEEN

 

Dnes proběhl ve škole "haloween" dobrovolníci mohli zvolit masku a vybrané masky se o velké přestávce utkaly o 3 vítěze celé školy. Samozřejmě jsme se zapojily s paní asistentkou také. V naší třídě jsme si udělali projektový den na toto téma a tak jsme tvořili dýně, počítali a zjišťovali jméno mumie, "zapalovali" svíce a zdobili osamělé hroby :-)). Bylo to fajn zpestření běžné výuky...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN BEZ BATOHŮ

 

25.10. Proběhl na naší škole DEN BEZ BATOHŮ. Děti v celé škole byly velmi kreativní a opravdu vymyslely a donesly velmi originální  "přenašedla". I v naše třída bylav velmi kreativní a do finále se, po dlouhém hlasování" dostali  Kuba Fojtík a Sven  Harasim. Po remíze musely o vítězi nakonec rozhodnout děti z vedlejší třídy a stal se jím nakonec Sven Harasim, který se následně učastnil velkého finále, kde se představila originální "přenašedla" ze všech tříd. Vítězové byli "SUŠÁK", "TRAKTOR" A "LUCERNA" .... GRATULUJEME !!!

 

     

 

     

 

     

 

      

 

 

 

 

Hvězdičky - MŠ Cheb         Hvězdičky - MŠ Cheb          Hvězdičky - MŠ Cheb         Hvězdičky - MŠ Cheb         Hvězdičky - MŠ Cheb

 

PROJEKTOVÝ DEN - NÁŠ VESMÍR

 

20.10. jsme navázali na návštěvu planetária projektovým dnem na téma "Náš Vesmír 5.A", který probíhal celý den. Seznámili jsme se s novým kamarádem "Malým Princem", luštili vesmírné záhady a tajenky, vytvořili jsme si vlastní vesmír a nakonec jsme vytvořili i vesmírné obyvatelstvo. Prostě si tak vesele žijeme na vlastní "PLANETA 5.A"

 

      

 

    

 

    

 

        

 

 

 

PLANETÁRIUM OSTRAVA

Tak jsme společně vstoupili do dalšího společného měsíce, který nám přinesl mnoho zajímavých akcí. Jako první nás 19. 10. čekala návštěva ostravského planetária, kde jsme se společně vydali ve sférickém kině do vesmíru k planetám a souhvězdím. Dozvěděli jsme se mnohonového, mohli si vyzkoušet interaktivní výstavu a prohlédli jsme si hvězdárnu . Byl to velmi příjemný a přínosný zážitek a všichni společně jsme si den mezi hvězdami a planetami užili. 

Planety sluneční soustavy – Alíkoviny – Alík.cz

       

 

       

         

      

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

ZÁŘÍ

Odstartovali jsme nový školní rok. Než se vše rozjelo, tak jak má, než jsme si vzájemně na sebe zvykli, domluvili se, jak budeme společně komunikovat, září nám pomalu uteklo a přišel náš první větěší, společný projekt a to  "PROJEKTOVÝ DEN K SVATÉMU VÁCLAVU" 

SVATÝ VÁCLAV - ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností

S dětmi jsme se seznámili s touto osobností českých dějin. Shlédli jsme edukační pořady a následovalo dopoledne plné tématických her, kdy jsme se stali Blanickými rytíři, vyzkoušeli jsme si, jakou sílu potřeboval Bivoj aby odnesl na zádech divočáka, ale také jsme pronikli do tajů písma Cyrila a Metoděje, hlaholice, pokusili jsme se jako Horymír na Šemíkovi zdolat náročnou dráhu, ale také jsme "razili stříbrňáky" a "stěhovali národy". Celé dopoledne jsme si společně moc užili a na závěr nás dokonce přišel pozdravit a poděkovat sám kníže Václav.