IV.B . . . Mgr. Radka Bražinová

Školní rok 2022/2023

„Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.“     Jan Amos Komenský

 

 

 Báječní studentíci 4. B třídy

Pořádkumilovní studentíci

Pochvala pro všechny. Uzavřou vybalenou aktovku, pověsí si na lavici, udržují pořádek ve třídě, před odchodem domů uklidí třídu. Přesto Jožka zakopl o nožku lavice, šipkou letěl k radiátoru a pozdravil se s ním v novém školním roce. Čelem. Boule veliká. Jožka se držel statečně. Horší na tom byla bledá paní učitelka. Pomóóóc! Hlavně žádné úrazy! 

Školní výlet - červen 2022

Zámek Kunín

Záchranná stanice v Bartošovicích

Zastávka u rodného domu F. Palackého v Hodslavicích

 

 Výtvarná výchová s paní H. Sobotíkovou

Každé dítě tvoří originálním způsobem. Malba, kresba i další výtvarné činnosti nabízejí možnost sebevyjádření se jinou formou než slovní a ve srovnání s dalšími aktivitami patrně nejvíce rozvíjejí fantazii a kreativitu dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastný nový rok 2022 všem dětem a rodičům!

„Bez ohledu na to, co se stane, neztrácej naději, neboť jakmile je ztracena naděje, je ztraceno vše. 

Buď laskavý, buď vším pochopením, neboť každá lidská bytost je nucena bojovat sama se sebou. “ 

Sri Chinmoy

  

 

Poslední školní den roku 2021

Dárky pro lesní zvířata, krásný zimní den, les a čerstvý vzduch

 

 

Vánoce v muzeu s panem Martinem Trubačem

Natálka Hošková

Jedna z nejúspěšnějších "spisovatelek" literární soutěže

Jak se vaří krampoblouch

Velká gratulace, zároveň pochvala a poděkování všem dětem, které se do soutěže zapojily.

Anglický jazyk hravě a zábavně

Prosinec očima dětí

Kresbaba umožňuje dětem uplatnit vlastní vnímání, cítění, prožívání, myšlení, představivost a fantazii. Spontánní dětský projev je autentický, seberealizační, obohacující.

 

 Násobilka - pexeso

Knihovnická lekce s paní Martinou Vroblovou 14. 10. 2021

Pravidla v městské knihovně

Práce s pracovním listem - rodina Knížkových

Tam, kde žijí divočiny - Maurice Sendak

Kamil neumí létat - Jennifer Berne

Pídění se v dětském oddělení knihovny

Svačinka ve vestibulu před prohlídkou centra města

Jsme posilněni, vyrážíme na okruh centrem města

Tyršova ulice - ZUŠ, kino, ZŠ Tyršova, Městská policie Frenštát

Muzeum, socha Albína Poláška

Kostel sv. Jana Křtitele, Horní ulice, kruhový objezd, dopravní značky

Náměstí Míru - radnice, socha sv. Floriána, socha sv. Jana nepomuckého, sloup Panny Marie, domy

Pamětní desky - Jiří Raška, Břetislav Bartoš, Albín Polášek

Kašna s Neptunem se v současné době opravuje

Kostel sv. Martina

Dolní ulice, ulice Záhuní

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti s paní učitelkou Helenkou Sobotíkovou

Výtvarná výchova a pracovní činnosti mají blahodárný vliv na rozvoj jemné motoriky, představivosti i soustředění. Obrázky dětí mohou odhalit jejich nitro – emoce, strachy, touhy. Výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudba, zpěv a tanec – arteterapie každodenního školního života. Přináší radost, pohodu, energii a harmonizaci osobnosti dětí.

 

Obdivuhodné - děti měly za úkol bedlivě pozorovat znak našeho města a pokusit se sv. Martina nakreslit. Výsledek byl skvělý!

 

Rozvrh hodin s plaveckým výcvikem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Po

Čj

M

Aj

Čt

Hv

 

 

Bra

Bra

Zru/Sta

Bra

Bra

 

Út

Čj

M

Tv

Vv

Vv

 

 

Bra

Bra

Bab

Sob

Sob

 

St

Čj

M

Aj

Prv

 

 

Bra

Bra

Zru/Sta

Bra

Sob

 

Čt

Čj

M

Prv

Čj

Aj

 

 

Bra

Bra

Bra

Bra

Zru/Sta

 

Čj

M

Čt

PL

PL

 

 

Bra

Bra

Bra

Bab

Bab

 

 

 Naše třída je prostorná, světlá, příjemná a pozitivní.    

  

 

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti, vítám vás v novém školním roce.

Přeji všem pevné zdraví, mnoho radostných okamžiků a pohodové učení ve třetím ročníku.

Třídní paní učitelka Radka Bražinová

 

 

 

Červen

Rozloučení se školním rokem - Výlet na Horečky

Vzali jsme si batohy, svačinu a dobrou náladu a vyrazili jsme na Horečky. V lese jsme plnili úkoly, které jsme se učili během roku v hodinách prvouky. Každý dostal zápisový lístek a obcházeli jsme si soutěžní otázky. Můžeme říct, že se nám to povedlo a také nás to bavilo. 

Květen

On-line výuka skončila a jsme opět ve škole. Jsme rádi, že jsme ve třídě se svými spolužáky, můžeme si popovídat, pohrát a vidět se navzájem.

V matematice se teď učíme násobky sedmi a procvičujeme si je i hravou formou na koberci pomocí vějířů, nebo gummitwisteru s gumičkami. Jsou to aktivity, které by jsme u on-line výuky nemohli dělat a velice nás to baví. Je to legrace a ještě se při tom něco naučíme.

 

 

 

Prosinec

 Mikulášský Den

V pátek 4.12. jsme všichni ve třídě netrpělivě očekávali Mikuláše, jestli i letos přijde a bude číst z knihy hříchů. Každý nečekaný zvuk z chodby vyvolával ve třídě strach a nervozitu, jestli dorazí i čerti. Docela jsme si vydechli, když přišel jen Mikuláš a donesl nám všem malou dobrotku a nikoho nám ze třídy nesebral. Celý den jsme měli ve třídě mikulášské učení a zábavu.

Září 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 30.09.2020 proběhlo v naší třídě v hodině čtení „ Pasování na čtenáře.“ Paní učitelka nám rozdala texty na čtení, které jsme si mohli vybrat. Každý přečetl svou říkanku, nebo pohádku a tím jsme všem dokázali, že už umíme číst. Za odměnu jsme dostali každý malou knížku: Katka a klokan ze šuplíku, odznak s nápisem: Jsem čtenář. Jako třetí dárek jsme dostali průkazku malého čtenáře do městské knihovny. Všechny dárky jsme si vzali domů ukázat svým rodičům. Knížečky si přineseme zpět do školy a budeme si z nich číst ve čtenářské dílně.

 

 

 Vážení rodiče a milé děti, přeji Vám klidný a pohodový školní rok 2020/2021. Určitě Vás čeká spousta nových informací, zážitků a také legrace. 

Mirka Zrubková

Zahájení výuky (25.05.2020)

Návrat do školy po nouzovém stavu. V naší skupině chodilo do školy 13 dětí z naší třídy. Ve škole jsme se učili čtyři hodiny každý den. Procvičili jsme si všechno, co jsme se měli doma naučit sami. Střídalo se učení i zábavné aktivity na zpestření výuky. Byli jsme v kontaktu i se žáky, kteří se nadále učili doma.

 

Výšlap na Horečky ( 25.06.2020)

Ve čtvrtek jsme si udělali turistickou vycházku na Horečky. Byl to předposlední den školy. Vzhledem k opatřením, které nám způsobil malinkatý virus, jsme nemohli na výlet a tak jsme se vydali do přírody za humny naší školy. Je tam také krásně a nám to stačilo.

Naše trasa vedla do kopce kolem lipky. Zastávka na svačinku byla u Zvoničky. Na hřišti jsme si pohráli a vydováděli se. Čekala nás i jedna bojovka. Paní učitelka nám dala za úkol napsat slova z klacíků, které jsme měli nasbírat v lese. Byla to slova na téma LES. Sice jsme neměli papír ani tužku, ale vůbec to nevadilo. Zvládli jsme to na jedničku. Do školy jsme se vraceli kolem Janíka a těšili jsme se na dobrý oběd ve škole.

 

Vysvědčení  (26.06.2020)

V pátek jsme přišli poslední den do školy a dostali jsme naše první opravdové vysvědčení, kde byly samé jedničky odshora až dolů. Každý dostal pochvalu za celoroční práci .

 

Březen

  2.3. - 6.3.        Jarní prázdniny

 10.03.              MŠ Dolní - náhled předškoláků do výuky ( 9:00 h.)

 12.03.              Preventivní program – Bezpečné chování ( 10:00 h.)

 17.03.              MŠ Školská – náhled předškoláků do výuky ( 9:00 h.)

 18.03.              MŠ Školská – náhled předškoláků do výuky ( 9:00 h.)

 24.03.              Zkouška programu na Akademii ( 13:00 h. tělocvična )

 25.03.              Muzeum – velikonoční program: „ Neseme Mařenu „ ( 11:00h.)

 25.03.              Velikonoční tvoření ( 14:30 – 16:30 h.)

 Únor

20.02      Recitační soutěž ( školní kolo )

24.02.     Nový rozvrh

24.-28.2. Lyžáček

Lyžáček

V týdnu od 24.02. – 28.02.2020 se uskutečnil lyžáček pro žáky prvního stupně. Z naší třídy 1.B se tam přihlásili žáci Kryštof Hlucháň, Vítek Pastorek a Terezka Kociánová.Lyžování se uskutečnilo v dětském lyžařském parku: Ski areálu Bílá – nejmodernější a nejvybavenější výukové hřiště na Moravě.Park je na jižní straně areálu, kde sluníčko „ nikdy nezachází“. K dispozici mají skvělé technologie zaručující komfort a bezpečnost při lyžování.Profesionální, ale i osobní a přátelský přístup instruktorů v  lyžařské škole nabídl každému výuku přizpůsobenou podle věku a dovedností.Samozřejmostí bylo 100% umělé zasněžování parku. Dva pojízdné koberce nabízely dětem pohodlí, provazový a talířový vlek umožnil skvělý zážitek i těm starším. Největší legraci zajistil kolotoč na sněhu „Rotondo“.Na konci týdne se uskutečnily lyžařské závody, na které se přišli podívat rodiče dětí.Následovalo vyhodnocení, vyhlášení výsledků a bojové pokřiky všech družstev: syslíků, papoušků, malin, kiwi a zeber. Rozloučili se s námi nejen instruktoři, ale i dětské a zvířecí postavičky medvídek Brumík se sluníčkem.Teď už děti umí lyžovat a baví je to. V poslední den nasněžilo a hurá na jarní prázdniny lyžovat.

 

 

 

 

 Recitační soutěž

1.místo za mladší kategorii vyhrál náš Matouš Trchalík.

 

Leden

07.01.     Konzultace o prospěchu a chování ( 16.00 - 18.00 h.)

30.01.     Pololetní vysvědčení

31.01.     Pololetní prázdniny

Anglický zpěváček

Ve středu ( 22.01.2020 ) se uskutečnila pěvecká soutěž v anglickém jazyce, kde se mohly přihlásit děti od 1. až po pátou třídu. Z naší třídy se zúčastnili žáci: Adam Tabášek, Martin Prašivka, Natálka Hošková, Veronika Havelková. Martin Prašivka vyhrál III. místo v kategorii mladších žáků.

 

 

 

 

 

Skládání z písmenkové abecedy

 

Zábavné přestávky

Přestávka je chvilka, kdy si mohou děti odpočinout od učení a třeba si i pohrát, nebo zasoutěžit. Touto formou bych chtěla moc poděkovat rodičům od Agátky, kteří nám do třídy koupili pexesa, kostky na hraní, figurky pro hru – Písmenko nás naučí a oblíbenou hru CINK. Pro koumáky tam máme i hlavolamy.  Kdo se nechce nudit, může si hrát. Ve třídě máme takových milých rodičů více a všem letí velké poděkování za papíry do kopírky, barevné papíry do pracovních činností, fólie a v neposlední řadě bonbóny na odměňování dětí.

Děkujeme.

 

 

 

Prosinec

04.12.   Muzeum - Vánoční Betlém ( 11:00h., 30,- Kč )

07.12.   Den otevřených dveří : Hravé učení

09.12.   Divadelní představení : "Obušku z pytle ven " ( 8:30h., 60,- Kč )

19.12.   Vánoční kino : " Hodinářův učeň "  ( 8:30 h., 60,- Kč )

20.12.   Vánoční nadílka a posezení u stromečku s ochutnávkou cukroví

23.12. -5.01. Vánoční prázdniny 

 Poslední den školy před vánočními prázdninami si děti hned v první hodině zazpívaly s celou školou vánoční koledy. V tento den se už neučilo. Každý si udělal krásné, vánoční přání v podobě hrníčku s vánočním čajem. Nejvíce se děti těšily na vánoční nadílku, která čekala pod stromečkem hned po velké přestávce. Každý dostal pěkný dárek a přidala se ochutnávka cukroví. Všichni společně jsme si popřáli krásné vánoce a hurá na prázdniny.

  Vánoční nadílka

Den otevřených dveří

V sobotní dopoledne si mohly děti přijít vyzkoušet hravé učení s vánoční tématikou. Nejvíce se líbil vánoční výlov kaprů. Děti dostaly udičku a měly lovit kapříky z rybníku a následně z nich skládat slova. V rybníce plavala i zlatá rybka, která hodným dětem určitě splní vánoční přání. 

 

 

Mikulášská nadílka

 

Sběr papíru

2. místo Hanička Bušinová - 351 kg

Listopad

01.11.     Halloween ve spolupráci se žáky 9.B

6.-7.11.   Podzimní sběrová akce

07.11.     Koncert : Hudební a muzikálová hudba ( 9:00h.)

14.11.     Ukázkové hodiny v 1.B ( český jazyk, matematika)

19.11.     Třídní schůzky - konzultace ( 16:00 - 18:00)

22.11.     Plavání : začátek plaveckého výcviku

 Slavnostní předávání Slabikáře

V pátek přišel k nám do třídy šašek, který se ztratil z pohádky. Vyprávěl nám o své cestě putování z pohádky do pohádky. My jsme mu pomáhali najít cestu zpět. Každý dostal nový Slabikář, abychom si mohli pohádky sami číst.

 

 Halloween ve třídě

Dnes děti přišly do školy v kostýmech a začalo strašidelné vyučování plné zábavy a soutěží. Žáci z třídy 9.B pro nás nachystali zábavné dopoledne. Navštívili jsme jejich třídu v hlavní budově školy a tam na nás čekala stanoviště s úkoly. Chůze s míčkem na lžíci, házení kaštanů,skládání obrázků, poznávání podzimních plodů hmatem a rozlišování vůní čichem. Moc se nám to líbilo a žákům z deváté třídy i jejich paní učitelce Adamčíkové děkujeme. 

 

 

Říjen

 09.10.   Vánoční focení

 10.10.   Interaktivní program na podporu přírodovědných programů – Vědnice

 11.10.   Výstava loutek

 14.10.   Barevný podzim – projektové vyučování

 28.10.   Státní svátek

 29.10.   Podzimní prázdniny

 30.10.   Podzimní prázdniny

 31.10.   Hudební koncert ( 50,- Kč )

 BAREVNÝ PODZIM – PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ

14.10. – 18.10.2019

Celý týden jsme se věnovali ve třídě podzimu.V každém předmětu děti plnily zajímavé úkoly. V matematice si vybarvili ježečka podle daných čísel. Každé číslo mělo svojí barvu.V českém jazyce jsme hledali slova vyjadřující podzim. V hodinách prvouky děti zpracovávaly projekt o podzimu – charakteristika počasí, pranostiky a báseň obsahující typická slova pro podzim – listí, vítr, déšť, houby, šípky a další. Nechyběl ani pracovní list, kde děti vybarvovali znaky podzimu. Děti zpracovávaly i výtvarné práce související s podzimem. Vodovými barvami ve výtvarné výchově namalovaly podzimní strom s barevnými listy.V pracovních činnostech si děti vyrobily z barevného papíru podzimního ježečka.  Aby se dětem lépe zapamatovaly barvy podzimu, každý den měl jinou barvu. Přišly do školy oblečené v dané barvě. Pondělí bylo červené, úterý oranžové, středa zelená, čtvrtek hnědý a pátek žlutý. Zažili jsme spoustu legrace a každý si odnesl domů dáreček v podobě krásného barevného přání rodičům. 

Pondělí - červená

 

 Úterý - oranžová

 

Středa - zelená

 

Čtvrtek - hnědá

 

 Pátek - žlutá

 

 

Matematika - pracovní list

 

Pracovní činnosti

 

 Podzimní přání - dárek

  

Loutkový svět fantazie

Dnes děti navštívily výstavu loutek a dekorací, která zachycuje tvorbu výtvarníka a loutkaře Davida Velčovského. Na výstavě viděly loutky, obrazy, texty, výrobní postupy. Také si vybarvily omalovánky s tvorbou loutkaře.

 

 

           

 Září

Už je to tady! Po letních prázdninách jsme uslyšeli školní zvonění, které nás upozornilo na to, že začíná nový školní rok. Lavice v naší třídě se začaly plnit usměvavými žáky a všude bylo slyšet veselé dětské štěbetání.

Slavnostní den se nám vydařil. Zbývá jen popřát prvňáčkům, aby byli šikovní a zdárně „propluli“ první třídou se samými hezkými známkami. Rodičům hodně trpělivosti a pevné nervy při vzdělávání svých dětí. A paní učitelce? Pouze hodné, snaživé děti a milé, tolerantní rodiče

Ať první školní den
najdeš si kamarádky
a šťastným perem jen
píšeš další školní řádky.

První dny ve škole

 Písmenko M už umíme číst a v pracovních činnostech jsme si z něho vytvořili myšky.

 Modelování písmen v pracovních činnostech z modelíny.

 

 

 

Pracovní činnosti : písmenko L