IV.B . . . Mgr. Radka Bražinová

Den dětí

Ve třídě byly čtyři stanoviště s úkoly pro každou skupinu. Černobílé fotografie zavedly studentíky do 20. století. Tedy podoby paní učitelky od narození do konce vysoké školy. Jejich odhad mého promočního věku - 35 let. Správná odpověď: 22 let. „Trvalá“ na hlavě dělá divy. Další část školního dne se odehrála na školním hřišti. Sportovně-zábavné dopoledne připravily paní Helena Sobotíková a Iva Halamíková spolu s devátými ročníky. Moc všem děkuji za bezva atmosféru. Počasí bylo naprosto ideální, děti spokojené…….

Ovoce do škol - paráda! Mňamka!

Bubnování na drumbeny

Lektorem a průvodcem bubnování byl hudebník Zdeněk Roller, který je také autorem originálního drumbenu. Český výrobek z recyklovaného papíru a překližky, světový unikát, který slouží jako sedák, stolek, buben či úložný prostor. Pan Roller nás zavedl do rytmického světa Afriky a Austrálie, učili jsme se vybubnovat určité rytmy, tóny různých výšek, vytvořili hudební řetěz. Muzikant přivezl nejen bubny a kytaru, ale také didgeridoo. Ukázal nám, jak se na nástroj australských domorodců hraje. Na závěr sladil kytaru, buben, didgeridoo a zahrál vlastní skladbu. Krásný hudební zážitek.

 

Svatý týden velikonoční

Projektový den věnovaný velikonočnímu období od Popeleční středy do Velikonočního pondělí. Popel – symbolika pomíjivosti života, očištění, snahy změny k lepšímu. Vzpomněli jsme šest postních nedělí, tradice, zvyky. Pašijový týden – dny posledního týdne před Velikonoční nedělí. Studentíci pracovali v menších skupinkách, do úkolů se promítla matematika i jazyk český, smysl pro spolupráci a vzájemný respekt, pojmy mazanec, pomlázka, beránek, kraslice atd. Pochvala všem dětem za jejich snahu a báječnou atmosféru.

Den se slovem – ZÁVIST

Mocná lidská vlastnost, touha po něčem, co má někdo jiný. Emoce, která může ublížit druhým, ale především samotnému závistivému člověku. Studentíci diskutovali v kruhu – jak se závist projevuje v běžném životě, jak se závistí pracovat, aby nás neovládla. Může mít i neutrální či pozitivní nádech, může být hnacím motorem. Opakem slova závist je přejícnost. Odkryli jsme další negativní vlastnosti – hněv, zloba, žárlivost. Jmenovali české pohádky, kde závist hraje hlavní roli, tvořili myšlenkovou mapu – strom závisti. Popisovali obrázek lidské bytosti, kterou „něco trápí“. Tvořili pokračování a řešení příběhu dívky, která záviděla své spolužačce.....

„Závist je, když neradi vidíme, že slunce svítí i jiným lidem.“ /Josef Poláček/

 

Ponožkový den - 21. březen

Symbolická podpora dětí a dospělých s Downovým syndromem.

Celoživotní zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu.

 

20. březen 2023 - čas 22:24 - startuje JARO!

 

OVOV – březen 2023

Šest statečných z naší třídy bojovalo v Odznaku všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Soutěž založili dva olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. 

Velká pochvala pro Natálku, Terezku, Verunku, Gabriela, Adama a Míšu za snahu, disciplínu a sportovní výkony. Gabriel získal 3. místo, celkově skončili děti na krásném 4. místě s  počtem 10 258 bodů za třídou 5. A, která získala 10 328 bodů.

Za celou třídu DĚKUJEME!

Městská knihovna - únor 2023

  

Joyce Dunbar, Petr Horáček: Pan Baf

Anglická spisovatelka, autorka více než 80 dětských knih, přeloženy do 20 jazyků.

Lyrický humor, citlivost a jemný humor.

Petr Horáček – spisovatel a výtvarník žijící ve Velké Británii, u nás jeho knihy vycházejí od roku 2012.

Získal mnoho mezinárodních ocenění, podílel se na výzdobě dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Arnold Stark Lobel /1933 – 1987/: Pan Sova

byl  americký autor knížek pro děti, které sám i ilustroval. Známý především svými příběhy dvou žabáků Kvaka a Žbluňka.

Pan Sova bydlí v malém útulném domečku. Žít sám není snadné, někdy má pan Sova i strach, jindy se mu stýská po kamarádovi, se vším si musí poradit sám. Smutek, osamělost, ale i prostá moudrost a bezelstnost se odrážejí v příběhu pana Sovy.

Marka Míková: Babky

Autorkou je známá Růženka z pohádky Jak se budí princezny – Marie Horáková.

Kvasničková, Vomáčková a zelí – tři trochu praštěné babky, každá bydlí v jiném patře, neustále na sebe pokřikují z patra do patra, v běžném životě zažívají děsnou bžundu jako babky i babičky.

 Anglické divadlo - únor 2023

Anglická verze Červené karkulky v podání herců. 50 % mluveného slova je v angličtině. Pohádka je zpracována v hravé, nápadité a moderní podobě, s jemnou dávkou mravního ponaučení, je podpořené veselými písničkami. Karkulka nechce jít do školy, protože dnes píší těžkou písemku. Vymyslí si, že musí navštívit nemocnou babičku. Následující hodinu jsme si vysvětlovali pojmy verze, drama, próza. Věnovali jsme se anglickým slovům z této pohádky, rozdělili na slovní druhy a využili v hodině jazyka českého - vzory podstatných jmen.

 Jaro ještě daleko ....bruslení s paní Janou Babincovou

 

 

Podstatná jména - mluvnické kategorie

 

Mluvíme v bublinách podle výrazu ve tvář- kdo mluví, kdo na něco myslí, kdo křičí.

 

 

 Výtvarná výchova - nácvik kružnic

Milý studentíci, šťastný nový rok 2023!

Pevné zdraví, domov, radost, pilnost a pokoru!

A spoustu všudypřítomné lásky!

Svatý Mikuláš

Tradiční zastavení svatého Mikuláše se svou družinou. Čerti dostali od paní učitelky přísný zákaz strašení. Nezklamali, byli hodní, jen nás trošku  pomalovali. Andílci darovali perníčky a studentíci bezvadně zazpívali.

 

Vánoce v muzeu

Pohodový čas v muzeu nás přenesl do doby našich předků. Jak vypadala štědrovečerní večeře,jak se pamatovalo na domácí zvířata.Zvyky, tradice, předpověď počasí na další rok. Házení střevíce, věštění z polínek a další zvyklosti. Na závěr si děti ozdobily skleněnou vánoční baňku.

 

 

Soutěž v pišvorkách

 První zmínky o obdobě piškvorek pocházejí z oblasti okolí delty Žluté řeky v Číně a jsou datovány do období 2000 let př. Kristem. Piškvorky vynalezl Howard Wexler a Ned Strongin. Hra vyšla na svět v roce 1974. Obvyklá hrací doba je 1 až 5 minut. Česká republika má mistra světa v piškvorkách. Jmenuje se Martin Muzika, piškvorky hraje už jedenáct let a v polovině srpna roku 2019 ovládl světový šampionát v Estonsku.

14. listopadu se sešli zástupci 3. – 5. tříd ve třídě paní učitelky Rárové, která každoročně soutěž v pišvorkách organizuje. Naši třídu reprezentovali Veronika Havelková, Marek Genzer a Adam Tabášek. Bojovali statečně a férově. Marek porazil všechny soupeře a vyhrál tuto soutěž. Gratuluji a děkuji za celou třídu Verunce, Adámkovi a Marečkovi za jejich snahu a účast v soutěži.

 

 

 

 

Respektujme svou rozdílnost

Bc. Naděžda Sywalová - školitelka

Prožitkový program s prvky dramaterapie věnující se pojmům jako je zdravotní postižení, předsudek, tolerance, rozdílnost apod. Program cílí na individualitu žáka a vedení žáků ke vzájemné toleranci. Děti si mohly vyzkoušet a prohlédnout kompenzační pomůcky. Zhlédly rovněž prostředky komunikace osob se zrakovým či sluchovým postižením.

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

 

 

 

Český jazyk - práce ve skupinách

 

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

Paní učitelky Jitka Skřečková a Kristýna Ryšková

Utužujeme vztahy se 4. A

V rámci slohového výcviku k nám přišly děti ze 4. A. Napsaly dopisy, které předaly každému studentíkovi z naší třídy.

 

 

 

 

Třídění odpadu ve třídách

Okřídlené rčení „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ platí nezmenšenou měrou i pro třídění odpadů.Tři koše – papír, plast, sklo.Třídění odpadu umožňuje jeho další recyklaci.

Díky recyklaci vznikají užitečné věci běžného využití.  Snižuje se nutnost kácení dalších stromů, výroby dalších ropných produktů. 

 

Seiferos

Záchranná nezisková organizace pro dravé ptactvo se sídlem v Lednici. Sokolníci nás zajímavým a poutavým způsobem seznámili s nejrůznějšími druhy dravců a sov žijícími u nás i jinde ve světě. Součástí přednášky byly i ukázky letu a lovu dravců. Krásné počasí, srozumitelný výklad s dávkou humoru. Poštolka, káně, orel, sup, raroh a další dravci se předvedli v plné kráse poslední říjnový den.

 

Krásné podzimní

prázdniny

všem mým dětem!

!               

Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Úspěšná česká spisovatelka a autorka komiksů Klára Smolíková přivítala moje děti v Městské knihovně ve Frenštátě. Představila vlastní titul Začarovaný Hvozd. Kouzelný fantasy příběh, kde na prvním místě stojí přátelství a odvaha. Bolech a Luna, dvě děti z Končiny, se odváží vstoupit do tajemného lesa a zažijí zde velká dobrodružství plná kouzel a prapodivných bytostí. Děti si tvořily vlastní příběh, vlastní hrdiny, názvy a jména. Tvořily a diskutovaly dle vlastní fantazie. Spolupracovaly s paní spisovatelkou, vzájemně si pomáhaly, vytvořily příjemnou atmosféru.

 

 

 

Jak krtek ke kalhotám přišel

edukační program v muzeu

Prostřednictvím postaviček oblíbené pohádky jsme se seznámili s tkalcovstvím a barvířstvím, které neodmyslitelně patří k našemu městu. Důležitou plodinou a surovinou pro výrobu tkanin byl len, vlákno z konopí se zde využívalo ojediněle, vlákno z kopřiv vůbec. Martin a Markétka nám vysvětlili, jak se postupně len zpracovával – snopy, práce na drhleni, rosení 3 – 7 týdnů, mědlice neboli trdlice pro oddělení vlákna od dřeviny, česání vochlemi. Nejdelší počesaný len byl nejdražší. Pak už přeslice a vřeteno, výnosnější  kolovrat, tkaní na stavu. Jak vypadalo takové tkaní – to nám naši hostitelé rovněž ukázali.

Barvířství a tiskařství – modrým barvivem indigem, ve škole jsme si ukázali indigovník neboli modřil. Seznámili jsme se s více druhy potisků, co jsou to cejchy, dřevěné či kovové formy, vyvařování v sodné lázni, škrobová hmota, sušení, mandlování, potisk škrobovou hmotou, samotné barvení v indigu.

Na závěr programu si děti vyrobily vlastní „barvotisk“.

 

 

 

 

 

Astronomické léto končí a podzim začíná 23. září 2022 v 03:03:41h

Školní rok 2022/2023

„Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.“     Jan Amos Komenský

 

 

 Báječní studentíci 4. B třídy

Pořádkumilovní studentíci

Pochvala pro všechny. Uzavřou vybalenou aktovku, pověsí si na lavici, udržují pořádek ve třídě, před odchodem domů uklidí třídu. Přesto Jožka zakopl o nožku lavice, šipkou letěl k radiátoru a pozdravil se s ním v novém školním roce. Čelem. Boule veliká. Jožka se držel statečně. Horší na tom byla bledá paní učitelka. Pomóóóc! Hlavně žádné úrazy! 

Školní výlet - červen 2022

Zámek Kunín

Záchranná stanice v Bartošovicích

Zastávka u rodného domu F. Palackého v Hodslavicích

 

Poslední školní den roku 2021

Dárky pro lesní zvířata, krásný zimní den, les a čerstvý vzduch

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše třída je prostorná, světlá, příjemná a pozitivní.