IV.B . . . Mgr. Radka Bražinová

 

 

 

Milý studentíci, šťastný nový rok 2023!

Pevné zdraví, domov, radost, pilnost a pokoru!

A spoustu všudypřítomné lásky!

Svatý Mikuláš

Tradiční zastavení svatého Mikuláše se svou družinou. Čerti dostali od paní učitelky přísný zákaz strašení. Nezklamali, byli hodní, jen nás trošku  pomalovali. Andílci darovali perníčky a studentíci bezvadně zazpívali.

 

Vánoce v muzeu

Pohodový čas v muzeu nás přenesl do doby našich předků. Jak vypadala štědrovečerní večeře,jak se pamatovalo na domácí zvířata.Zvyky, tradice, předpověď počasí na další rok. Házení střevíce, věštění z polínek a další zvyklosti. Na závěr si děti ozdobily skleněnou vánoční baňku.

 

 

Soutěž v pišvorkách

 První zmínky o obdobě piškvorek pocházejí z oblasti okolí delty Žluté řeky v Číně a jsou datovány do období 2000 let př. Kristem. Piškvorky vynalezl Howard Wexler a Ned Strongin. Hra vyšla na svět v roce 1974. Obvyklá hrací doba je 1 až 5 minut. Česká republika má mistra světa v piškvorkách. Jmenuje se Martin Muzika, piškvorky hraje už jedenáct let a v polovině srpna roku 2019 ovládl světový šampionát v Estonsku.

14. listopadu se sešli zástupci 3. – 5. tříd ve třídě paní učitelky Rárové, která každoročně soutěž v pišvorkách organizuje. Naši třídu reprezentovali Veronika Havelková, Marek Genzer a Adam Tabášek. Bojovali statečně a férově. Marek porazil všechny soupeře a vyhrál tuto soutěž. Gratuluji a děkuji za celou třídu Verunce, Adámkovi a Marečkovi za jejich snahu a účast v soutěži.

 

 

 

 

Respektujme svou rozdílnost

Bc. Naděžda Sywalová - školitelka

Prožitkový program s prvky dramaterapie věnující se pojmům jako je zdravotní postižení, předsudek, tolerance, rozdílnost apod. Program cílí na individualitu žáka a vedení žáků ke vzájemné toleranci. Děti si mohly vyzkoušet a prohlédnout kompenzační pomůcky. Zhlédly rovněž prostředky komunikace osob se zrakovým či sluchovým postižením.

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

 

 

 

Český jazyk - práce ve skupinách

 

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

Paní učitelky Jitka Skřečková a Kristýna Ryšková

Utužujeme vztahy se 4. A

V rámci slohového výcviku k nám přišly děti ze 4. A. Napsaly dopisy, které předaly každému studentíkovi z naší třídy.

 

 

 

 

Třídění odpadu ve třídách

Okřídlené rčení „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ platí nezmenšenou měrou i pro třídění odpadů.Tři koše – papír, plast, sklo.Třídění odpadu umožňuje jeho další recyklaci.

Díky recyklaci vznikají užitečné věci běžného využití.  Snižuje se nutnost kácení dalších stromů, výroby dalších ropných produktů. 

 

Seiferos

Záchranná nezisková organizace pro dravé ptactvo se sídlem v Lednici. Sokolníci nás zajímavým a poutavým způsobem seznámili s nejrůznějšími druhy dravců a sov žijícími u nás i jinde ve světě. Součástí přednášky byly i ukázky letu a lovu dravců. Krásné počasí, srozumitelný výklad s dávkou humoru. Poštolka, káně, orel, sup, raroh a další dravci se předvedli v plné kráse poslední říjnový den.

 

Krásné podzimní

prázdniny

všem mým dětem!

!               

Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Úspěšná česká spisovatelka a autorka komiksů Klára Smolíková přivítala moje děti v Městské knihovně ve Frenštátě. Představila vlastní titul Začarovaný Hvozd. Kouzelný fantasy příběh, kde na prvním místě stojí přátelství a odvaha. Bolech a Luna, dvě děti z Končiny, se odváží vstoupit do tajemného lesa a zažijí zde velká dobrodružství plná kouzel a prapodivných bytostí. Děti si tvořily vlastní příběh, vlastní hrdiny, názvy a jména. Tvořily a diskutovaly dle vlastní fantazie. Spolupracovaly s paní spisovatelkou, vzájemně si pomáhaly, vytvořily příjemnou atmosféru.

 

 

 

Jak krtek ke kalhotám přišel

edukační program v muzeu

Prostřednictvím postaviček oblíbené pohádky jsme se seznámili s tkalcovstvím a barvířstvím, které neodmyslitelně patří k našemu městu. Důležitou plodinou a surovinou pro výrobu tkanin byl len, vlákno z konopí se zde využívalo ojediněle, vlákno z kopřiv vůbec. Martin a Markétka nám vysvětlili, jak se postupně len zpracovával – snopy, práce na drhleni, rosení 3 – 7 týdnů, mědlice neboli trdlice pro oddělení vlákna od dřeviny, česání vochlemi. Nejdelší počesaný len byl nejdražší. Pak už přeslice a vřeteno, výnosnější  kolovrat, tkaní na stavu. Jak vypadalo takové tkaní – to nám naši hostitelé rovněž ukázali.

Barvířství a tiskařství – modrým barvivem indigem, ve škole jsme si ukázali indigovník neboli modřil. Seznámili jsme se s více druhy potisků, co jsou to cejchy, dřevěné či kovové formy, vyvařování v sodné lázni, škrobová hmota, sušení, mandlování, potisk škrobovou hmotou, samotné barvení v indigu.

Na závěr programu si děti vyrobily vlastní „barvotisk“.

 

 

 

 

 

Astronomické léto končí a podzim začíná 23. září 2022 v 03:03:41h

Školní rok 2022/2023

„Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.“     Jan Amos Komenský

 

 

 Báječní studentíci 4. B třídy

Pořádkumilovní studentíci

Pochvala pro všechny. Uzavřou vybalenou aktovku, pověsí si na lavici, udržují pořádek ve třídě, před odchodem domů uklidí třídu. Přesto Jožka zakopl o nožku lavice, šipkou letěl k radiátoru a pozdravil se s ním v novém školním roce. Čelem. Boule veliká. Jožka se držel statečně. Horší na tom byla bledá paní učitelka. Pomóóóc! Hlavně žádné úrazy! 

Školní výlet - červen 2022

Zámek Kunín

Záchranná stanice v Bartošovicích

Zastávka u rodného domu F. Palackého v Hodslavicích

 

Poslední školní den roku 2021

Dárky pro lesní zvířata, krásný zimní den, les a čerstvý vzduch

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše třída je prostorná, světlá, příjemná a pozitivní.