IX. B . . . . . Mgr. Jana Gurášová

 17.4.2024 se ve škole konal Den s řemesly, na která jsme se byli podívat. Viděli jsme vyrábět košťata, střevíce, vyšívat kroj a vše doprovázel cimbál.

 

 Před Vánocemi jsme se loučili s panem asistentem Jardou...bude nám moc chybět

   

 

Dělali jsme "Mikuláše" na Den otevřených dveří a taky 5.12.2023

 

 

  

 

 

 

   Halloween s druháky

 

Dne 30. října 2023 jsme s celou naší třídou společně připravili halloweenský program pro druháčky. První hodinu jsme v tělocvičně všechno připravili a polepili chodbu, která vede z družiny do tělocvičny, otázkami, na které děti postupně odpovídali. Když odpověděly na všechny otázky, tak se odebrali do tělocvičny, kde na ně čekala stanoviště. Za každou splněnou hru je čekala sladká odměna. Potom jsme si všichni zahráli „židličkovanou“ a nakonec jsme vyhlásili nejlepší masku. Myslím, že jsme se všichni dobře bavili.

Kamila Vaňková, 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehlídka středních škol

 

Dne 12.10. proběhla přehlídka technických profesí a řemesel v Kopřivnici. Třetí vyučovací hodinu pro všechny deváté ročníky před školu přijel autobus, který nás odvezl do Kopřivnice. Po příchodu do budovy si nás po skupinkách odebrali profesoři, kteří nás prováděli po stáncích středních škol, u jednotlivých stánků nám řekli základní informace o školách, popřípadě rozdali informační letáčky. Jakmile jsme prošli celý areál, dali nám chvíli na to, abychom si to prošli celé znova sami a zjistili si bližší informace o školách, které nás zaujaly. Na šestou vyučovací hodinu jsme se všichni vrátili zpět do školy.

           Následující týden 19.10. náš čekala přehlídka v Novém Jičíně GEMMA- přehlídka středních škol s nabídkou oborů s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Opět jsme vyjížděli autobusem třetí vyučovací hodinu a vraceli na šestou. Tentokrát to bylo bez doprovodu profesorů, ale mohli jsme si to projít sami. K účasti byly pozvány střední školy z okresu Nový Jičín, další pak z Moravskoslezského kraje, Zlínského a Olomouckého, aby byla nabídka oborů nejpestřejší. Nejvíce nás zaujal stánek, který představoval Střední kadeřnickou školu v Odrách, jelikož si žáci mohli nechat nasprejovat vlasy různými barvami.

 

Gabriela Rýcová, Natálie Hubeňáková 9.B

 

 

Protidrogový program

 

Ve škole jsme 17.10. měli 5. a 6. hodinu prevenci proti drogám. Na začátku programu se nám představil pan policista, který nám následně rozdal do skupin po pěti lidech kartičky a spustil nám video vztahující se k akci Revolution Train Protidrogový vlak. Tu jsme měli možnost zhlédnout letos na jaře. Na kartičkách byla napsána naše role, ke kartičkám jsme dostali také papír. Na ten jsme odpovídali na otázky, jež byly položeny na určité role ve videu. Program byl opravdu zajímavý a dal mi hodně důvodů, proč neužívat drogy, velice se mi líbil.

 

Jakub Janiš

 

 

1.9.2023 Na prahu rozhodujícího školního roku vám přeji šťastnou ruku při výběru střední školy, výdrž při zvládání učiva 9. ročníku a při přípravě na přijímací zkoušky! J.G.

 

 

 

Exkurze ve firmě Vitesco   

25.5.2023

 

 

 

 

 

 

 

 Anglie 2023

Náš výlet do Anglie začal 1.května 2023. Sraz před školou byl naplánován na 14 hodin a odjezd byl o hodinu později. Cesta trvala cca 18 h, s tím, že jsme zastavovali na benzínkách po 4 h. Noc v autobuse byla docela náročná, ale všichni jsme to zvládli. V ranních hodinách jsme přijížděli do Francie, kde jsme procházeli metropoli, projížděli vyhlídkovou lodí přes řeku Seinu a nakonec jsme výtahem vystoupali na Eiffelovu věž. A asi kolem 11 h večer  jsme přijížděli na hotel. Ráno jsme museli vstávat brzo, protože jsme měli naplánován odjezd na 8 hodinu ranní. Rychle jsme si zabalili věci, nastoupili do autobusu a vyjížděli směrem do Eurotunelu, který byl pod hladinou moře. Navštívili jsme hrad Dover, jeho podzemní chodby, ve kterých na nás čekala paní průvodkyně, která nám vyprávěla o 1.světové válce. Po prohlídce jsme přijeli do města Canterbury, kde jsme měli 2 h rozchod. Okolo 7 h večer si nás začali vyzvedávat hostitelské rodiny. Další den v 8 ráno jsme vyjížděli do města Brighton, kde jsme se byli podívat na Brighton Palace Pier, vyhlídkovou věž. Kolem oběda jsme měli zase 2 hodiny rozchod v nákupním centru Churchill Square Shopping Center. Po rozchodu jsme vyráželi zpátky k autobusu přes Royal Pavilion. Potom jsme autobusem  jeli do Londýna za rodinami. Poslední den jsme viděli Big Ben, Chinatown a Buckinghamský palác, kde se všechno chystalo na korunovaci krále Karla III. Dále jsme šli na vyhlídku Londýnského oko. V 18 večer jsme odjížděli zpátky domů, cesta trvala cca 22 h. V sobotu v pozdních odpoledních hodinách jsme přijížděli ke škole, kde na nás už čekali rodiče. Vzali jsme si všechna zavazadla, rozloučili se a mohli jsme odejít domů. Tím skončil náš výlet do Anglie. 

Sabina a Kamila

 

 

 

21.3.2023 navštívila naše třída společě s VIII.D firmu JOB AIR v Mošnově.

Co se žáci dověděli napsal Jindra Sládek. Zajímavá byla hlavně pro kluky

JOB AIR Technic Mošnov

 Tato firma, kterou v rámci výběru práce navštívily 8. ročníky naší školy, se zabývá opravou, údržbou a testy letadel. Žádné z udržovaných letadel není v jejich vlastnictví, jsou pouze servisní firmou.

Společnost vznikla v roce 1993 jako ryze česká společnost a je tomu tak doposud.

 Při návštěvě firmy se jednotlivých tříd ujali zaměstnanci společnosti, kteří nás provedli po jejich hangárech, ve kterých samotné opravy a testování probíhají.

Prohlídka začala u výcvikové dílny, ve které mají vyřazené letadlo, na němž studenti nabírají pracovní zkušenosti již během studia na vysokých školách.

 Dále, po zbytek prohlídky, jsme obcházeli pracoviště, ke kterým jsme dostávali výklad. Ten se netýkal pouze popisu oprav letadel, ale také typů letadel (Boeing, Airbus atd.), ke kterým jsme se dověděli technické údaje, například velikost, zařazení, počet pasažérů možných  přepravit, spotřebu, letovou výšku, cenu motoru...

 Informací bylo mnoho a byly velmi zajímavé.

 Součástí přednášky byly i ekonomické údaje pro případné zájemce o práci.

Ten, kdo by rád pracoval v této společnosti, musí vystudovat vysoké učení technické se zaměřením na opravu letadel.

 Po úspěšném absolutoriu VŠ musí absolvent nastoupit na povinné tříleté “kolečko” praxí, při kterých získává povinné certifikáty, nutné pro plnohodnotný pracovní úvazek. Certifikáty a odpracované roky jsou základem pro postup v hierarchii společnosti, což souvisí s výší platu. Ten se pohybuje v rozmezí ~60-80 tisíc korun hrubého příjmu.

 

Jindra Sládek VIII.D