IX. C . . . . Mgr. Markéta Rárová

9. ročník

Branné plavání

Blíží se termín vodáckého kurzu a tak bylo nutné, seznámit se základními pravidly bezpečnosti a zúčastnit se kurzu branného plavání. Na tomto kurzu se žáci devátých ročníků naučili, jak se zachovat, když by se dostali do nesnází ve vodě nebo jak umět pomoci tonoucímu. Branné plavání proběhlo ve dvou etapách a věřím že si žáci odnesli spousty cenných rad a praktických dovedností.

Hodně štěstí u přijímacích zkoušek

Blíží se termín přijímacího řízení na střední školy. Aby se deváťákům dařilo a měli i trochu toho štěstí, dostali od paní učitelky třídní čínské mince štěstí. Teď už je vše jen v jejich rukou.

Odznak všestrannosti

OVOV, jak se zkráceně říká odznaku všestrannosti olympijských vítězů, je soutěž, která každoročně probíhá na naší škole. Vítězové pak postupují do kola okresního. Tato soutěž se týkala 3. - 9.tříd smíšených družstev (3 chlapci, 3 dívky). Ti pak závodili v 5 disciplínách: sedy lehy, skok přes švihadlo, dribling, trojskok a hod medicinbalem. Naše třída si ve velké konkurenci vedla výborně a umístila se na 1.místě v družstvech. Za jednotlivce obsadil Martin Pavlát krásné 2.místo. Gratulujeme! 

Mozkolamy 

Po delší době jsme se opět sešli na společné hodině s naší milou 6.C. Paní učitelka Bártová si pro nás připravila práci ve skupinách v podobě tzv. mozkolamů. Některé z nich nás opravdu potrápily. Za každý správně vyřešený mozkolam jsme dostali bod. Ta nejlepší dvojici pak byla odměněna - tentokrát dosáhly stejného počtu bodů dvě dvojice šesťák - deváťák. V další části hodiny nás paní učitelka Rárová seznámila s tím, jak si lidé ve středověku poradili s malou násobilkou. Pomocí prstů na rukou jsme si mohli vyzkoušet, že to opravdu fungovalo. No a na závěr hodiny byla pro nás přichystána sladká pozornost od paní učitelek.

 

Mediální gramotnost

V rámci preventivních aktivit jsme obsolvovali tu, která nás měla připravit vyznat se v dnešním internetovém světě a té spoustě informací, které se na náš ze všech stran řítí.

Pracovali jsme v týmu a užili jsme si i spoustu legrace.

Okresní kolo ve Scrabblu

Protože Jirka s Adamem dosáhli ve školním kole anglické hry Scrabble stejného počtu bodů, oba také postupovali do kola okresního. Jako tým si odnesli krásné 3.místo, přičemž Jirka byl v jednotlivcích osmý. Gratulujeme kluci a děkujeme za reprezentaci školy.

Den pokrývek hlavy

Naše Žákovská samospráva nás zásobuje veselými nápady. A tak den po rozdání pololetního vysvědčení byl vyhlášem Dne pokrývek hlavy. No, popravdě se nás ve třídě nesešlo moc odvážných, kteří by, kromě účesu, nosili celý den na hlavě nějakou originální pokrývku. Tak aspoň něco.

Soutěž ve Scrabblu

Ke konci ledna se konalo školní kolo soutěže v anglické hře Scrabble. Z naší třídy se zúčastnili dva žáci, kteří nakonec oba se shodným počtem bodů zvítězili a budou tak postupovat do okresního kola. Gratulujeme Jirko a Adame!

Návštěva galerie

Součástí výtvarné výchovy není jen kreslení, ale i vzdělávání.  A tak se naše třída vydala s paní učitelskou M. Šenkeříkovou do rožnovské Stage garden galerie. Žáci mohli obdivovat velkoformátová díla nejrůznějších technik a provedení od současné umělkyně Ivany Štenclové. Odnesli si spoustu kulturních zážitků a duševního obohacení.

 

Chemie zábavně

Pod vedením paní učitelky Fišerové jsme se v chemii bavili sestavováním molekulových modelů uhlovodíků. Určitě se nám díky této stavebnici podařilo lépe pochopit nově probírané učivo.

Vánoce 2023

Konečně jsme se dočkali posledního dne ve škole a nastávajících vánočních svátků. Páteční den začal velmi příjemně a to vánoční pohádkou Perinbaba a dva světy. Pokračoval vánočním basketbalovým zápasem s učiteli, který jsme vyhráli a končil vánoční besídkou s 6.C, kdy jsme si rozdali dárečky. Pak už nás čekal jen oběd a hurá na prázdniny domů.

 

Vánoční basketbalový zápas

Kluci naší třídy vyhráli basketbalový turnaj starších žáků a tak se mohli postavit soupěři nejobávanějšímu - a to družstvu složeném z učitelů naší školy. Tato možnost se naskytne jen jednou ročně a to pouze vítězům. I když některé z našich hráčů před rozhodujícím zápasem potkávaly samé neduhy, nakonec družstvo nastoupilo v plné síle. Zápas byl hodně vyrovnaný, nakonec o pár bodů zvítězili deváťáci nad učiteli. 

Dokonce náš Martin P. byl vyhlášen za nejlepšího střelce.

 

 

Zeměpisný projekt

Po dokončení úvodních hodin do učiva o ČR a seznámení se s přírodními poměry ČR, jsme si učební látku zopakovali prostřednictvím projektu. Na jednotlivých tématech jsme pracovali ve skupinách.

Šifrovací adventní kalendář

Již tradičně luštíme v adventním období šifry. Letošní rok nám některé daly opravdu zabrat a ne vždy jsme šifru vyluštili. Trápíme tak mozkové buňky a naše logické uvažování dostává také zabrat. V předchozích letech jsme vyluštili vše. Máme před sebou poslední týden luštění a uvidíme, jak se nám bude dařit.

Mikuláš ve škole

Konečně jsme se dočkali a jako nejstarší na škole se mohli obléci do Mikulášského roucha, vyzdobit se za anděly nebo čerty. V úterý 5.12. chodila naší školou mikulášská parta, která nejen obdarovávala, ale i kárala - a to zejména ty, jež si to zasloužili. Nezapomněli jsme ani na pedagogický sbor, paní uklízečky a kuchařky nebo pana školníka. Po třech hodinách tvrdé práce, jsme byli tak unaveni, že nám nezbyla ani energie na učení. Ale užili jsme si to.

Mikulášský den otevřených dveří

Tradiční Mikulášský den otevřených dveří se konal první sobotu v prosinci. Návštěvníkům byly otevřeny nejen všechny třídy a odborné učebny, ale i bufet nebo školní jídelna, kde se prodávalo výborné občerstvení. Pro nejmenší návštěvníky byla nachystána hra na body se sladkou odměnou na závěr. Rodiče a žáci si mohli vyzkoušet spousty aktivit, které jsou zařazovány do výukových hodin nebo si mohli zakoupit vánoční ozdoby, které vyráběly děti v družině.

Někteří žáci pomáhali na jednotlivých stanovištích a věnovali tak svůj volný sobotní čas dobrovolně škole. Děkujeme. Z naší třídy se Tom a Kuba zapojili do demonstrování zeměpisných aktivit jako např. výlevná sopka, pokusy s vodou a další. Těšíme na za rok opět naviděnou.

 

Bowling s 6.C

Nadále pokračujeme ve spolupráci a sbližování se s 6.C, se kterou jsme letos měli již několik společných projektových hodin. Tentokráte jsme však vyrazili odpoledne po škole a to na bowling. Museli jsme autobusem až do Kopřivnice, ale stálo to za to. Některé z nás hra tak bavila, že ta hodina a půl uběhla až moc rychle. Těšíme se na další společnou školní i mimoškolní aktivitu.

Piškvorkiáda

Jak je již dobrým zvykem, letošní jubilejní 5.ročník školního kola Piškvorkiády pro 4. a 5.ročník, pořádala naše třída. Nejprve kluci vytvořili plakát na akci, roznesli po třídách a pozvali žáky na finále, které se konalo 13.11. V každé pozvané třídě proběhly třídní kola, z nichž vzešli dva nejlepší hráči, kteří postoupili do kola školního, kde se nám letos sešlo 10 hráčů. Hrálo se v režimu každý s každým a po hodině náročného soustředění byla již na některých patrná únava. Školního kola se zúčastnilo 7 chlapců a 3 dívky, které neponechaly nic náhodě a všechny tři se umístily na "bedně". Krásné ceny do soutěže financovala Žákovská samospráva. Děkujeme. Ale ani kluci nemuseli být smutní, neodcházeli totiž s prázdnou, každý účastník si odnesl cenu útěchy. 

 

Projektová hodina na téma Sametové revoluce

Před nadcházejícím státním svátkem, který letos připadá na pátek, jsme si společně s naší spřátelenou 6.C připomněli nejdůležitější události 17.listopadu, včetně historie tohoto dne, která sahá až do roku 1939. Projektová hodina se skládala ze tří částí. V té první jsme se prostřednictvím rozhovoru matky s dcerou dozvěděli základní informace. S těmi jsme dále pracovali v pracovním listě, kde jsme rozdělili daná tvrzení na pravdivá a nepravdivá. Ve druhé části jsme chodili po chodbě, kde byly listy s otázkami a my měli zvolit správnou odpověď a písmeno správné odpovědi zapsat do tabulky. Podle této tabulky jsme poté luštili šifru. Závěrečná část hodiny patřila zanechání naší stopy v historii - dnes tedy na vlajce ČR v podobě otisku naší dlaně.

 

Vzdělávací program o Kambodži

Vzdělávací program Planeta 3000 nás tentokráte zavedl do Kambodži, která se nachází v jihovýchodní Asii. Výukového projektu se zúčastnil celý 2. stupeň. Projekci provázeli mluveným slovem dva moderátoři, kteří nenásilně vtáhli do děje i žáky z publika. Celý projekt s sebou nese vzdělávací charakter, takže jsme kromě základních faktů o Kambodži, mohli vidět i propojení na Českou republiku, dopady turistického ruchu na přírodu nebo také to, jak náboženství ovlivňuje život tamních obyvatel. Věděli jste třeba, že kambodžský král umí plynně česky? Nebo že národní pochoutkou jsou smažení pavouci? Autoři také nezapomněli zmínit temnou část historie Kambodže v čele s šíleným diktátorem Pol Potem. Navštívili i nejznámější chrámový komplex Angkor Vat nebo žasli nad úžasnými krysami, které jsou vycvičeny na vyhledávání min. Všechny tyto informace vedly k pochopení této, nám velmi vzdálené, země. Po zhlédnutí projekce budou žáci v rámci hodin zeměpisu pracovat s on-line materiály, které jsou ušity na míru danému tématu.

 

 

Divadelní představení: Trapas nepřežiju

Divadelní představení, kde v hlavních rolích hráli Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej mělo za cíl seznámit žáky zábavnou a neotřelou formou se základními pravidly etikety. Vtipné scénky doprovázené písněmi rozesmály každého návštěvníka kinosálu. Představení bylo zpestřeno písněmi Milana Peroutky a Nelly Řehořové s nimiž také byla uspořádána malá autogramiáda. Takto vtipně pojaté, jinak nudené téma etikety, zanechalo v žácích devátých a pátých ročníků hlubokou stopu.

Soutěž o nejlepší halloweenskou masku

Součástí halloweenského dne bylo i vyhodnocení nejlepších masek. Každá třída nominovala jedno žáka, který se šel utkat do tělocvičny s dalšími nominovanými a odborná porota vybrala tři nejlepší masky. Přednost měly ty doma vyráběné před koupenými a tak náš Kuba dostal do první trojice.

Halloween

Po podzimních prázdninách je tu původem keltský svátek Halloween. Naše třída si pro spřátelenou 6.C připravila halloweenské křížovky, rébusy, hádanky a krátké soutěže jako např. fitness výzva nebo lovení jablek. A šesťáci pod vedením paní učitelky Jany Bártové nás naoplátku naučili vytvořit hýbajícího se 3D netopýra. 

 

Den bez batohu

Na středu 25.11. vyhlásila Žákovská samospráva Den bez batohu. Úkolem bylo přinést si školní věci v něčem jiném a fantazii se meze nekladly. To bylo vidět i na chodbách školy, kde jsme mohli potkat sušák na prádlo a za kolíčky pověšené sešity nebo stavební kolečka či nákupní košíky nebo dokonce gumu od auta či špalací traktor nebo rybářskou síť. V naší třídě se zapojilo několik borců, co se výzvy nezalekli. 

Funny pictures

Hodinu angličtiny jsme si zpestřili vtipnými obrázky a žáci je měli vtipně anglicky okomentovat. Všichni jsme se u toho dobře bavili.

 

28.říjen - Den vzniku ČSR 

Blíží se státní svátek  ke dni vzniku Československa. Jeden z nejvýznamnějších svátků v naší zemi a proto je třeba si jej připomínat. Na toto téma jsme měli společně s naší spřízněnou 6.C  projektovou hodinu. Nejprve nám byly prostřednictvím videa připomenuty nejdůležitější okamžiky předcházející této události. V pracovním listu jsme pak odpovídali na otázky k videu nebo zaškrtávali pravdivá tvrzení o prvním prezidentovi T.G.Masarykovi. Ve smíšených skupinách (šesťák a deváťák) jsme měli za úkol vypracovat lapbook se symboly ČSR a stěžejní osobností první republiky. Vyluštěním osmisměrky jsme se dozvěděli, jak se prvnímu prezidentu přezdívalo. Na konci hodiny bylo pro nás připraveno i sladké překvapení. 

 

 

GEMA - přehlídka středních škol

19.října byl pro žáky 9.ročníku připraven výjezd do Nového Jičína, kde se konala přehlídka středních škol některých regionů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a názvem GEMA. Žáci si mohli doplnit informace o nabídce škol a lépe si tak vybrat svou budoucí střední školu. Odnesli si spoustu informačních materiálů a mohli se osobně dotázat na podrobnější informace. Někteří si dokonce vyzkoušeli některé obory na vlastní kůži - jako např. obor masér.

STOPA - vyřeš zločin

 
V rámci výtvarné výchovy jsme navštívili Výstavní síň Albína Poláška v KD ve Frenštátě p. R., kde nainstalovaná velice zajímavá interaktivní výstava, která se nám snaží přiblížit různými způsoby výzkumné metody kriminalistiky. V celém výstavním prostoru probíhalo vyšetřování zločinu a my se stali jeho součástí. Na chvíli jsme se vžili do kůže vyšetřovatelů a s pomocí pracovního listu jsme se snažili dopadnout správného pachatele. Mohli jsme si vyzkoušet například flow-box, mikroskop, práci s lupou nebo se podívat na vystavené pitevní nástroje a vražedné zbraně.
 
 

Bankéři do škol - kyberbezpečnost

Další preventivní aktivitou byla návštěva odborníka z praxe a to pana bankéře, který nás seznámil a zároveň upozornil na možná nebezpečí, jež na nás číhají v kyberprostoru. Jak nenaletět podvodníkům na internetu, popřípadě jak se bránit těmto útokům již po dnešní besedě víme.

To je zločin, kámo

To je název preventivní aktivity, která navazovala na Protidrogový vlak, jež jsme zhlédli v loňském školním roce. Práce ve skupinách nás bavila a zároveň jsme si připomenuli, kde jsou hranice zákona.

Řemeslo má zlaté dno

V polovině října se v Kopřivnici konala přehlídka technických oborů s názvem: Řemeslo má zlaté dno. Žáci devátých ročníků se tak mohli seznámit s pestrou paletou nabízených oborů a dozvědět se více informací o své vysněné střední škole.

Podzim se hlásí o slovo

Krásné a nezvykle teplé září máme již za sebou. V hodinách zeměpisu se žáci formou referátů dozvěděli o fenoménu El Niňo, který, ač vzniká daleko u jihoamerických břehů, ovlivňuje počasí nejen u nás, ale i všude jinde na světě. A do podzimních barev jsme ladili i naši třídu.

sv. Václav

To, že máme na Václava státní svátek ví každé malé dítě, ale kdo sv. Václav byl a zda byl opravdu tak svatý je druhá věc. Naše třída společně s 6.C se ponořila do kuloárů dějin a na chvíli se z nás stali historici - detektivové, kteří zkoumali různé historické prameny, aby nakonec mohli odhalit chyby, které se o sv. Václavu tradují ve videích na internetu. Hodinu jsme si užili a těšíme se na další, tentokrát z oboru matematiky.

Patronát nad 6.C

Letos na nás "nezbyla" první třída a tak jsme si pod patronát vzali nově příchozí žáky ze 6.C. Nejprve jsme je provedli po škole a pak jsme jim napsali návod Jak přežít ve škole. Snad jsme je nejen pobavili, ale i trochu rozptýlili jejich obavy z neznámého. Když jsme to zvládli my a dotáhli to až do devítky, oni to zvládnou také. Další společná akce nás čeká na sv. Václava. Už se těšíme.

Zahájení nového školního roku

Tak jsme se všichni opět sešli ve školních lavicích. Letošní rok je náš poslední na základní škole a my jsme jej zahájili plni energie. Těšíme se na nové dovednosti a zanlosti, které nás dovedou až na práh střední školy.

 

8. ročník

Školní výlet do Ostravy

Druhá část školního výletu směřovala do Ostravy, kde jsme šli vyzkoušet náš důvtip a spolupráci a to v únikových hrách. Rozdělili jsme se do 4 skupin a vybrali si téma únikové hry. Všechny ale byly skvělé a moc jsme si to užili.

 

Školní výlet do Prahy

Konečně jsme vyrazili na školní výlet do Prahy. Cesta nezačala zrovna šťastně - nestihli jsme přestup na rychlík. Ale nakonec nás zachránila paní za přepážkou od ČD, která nám zarezervovala místa v jiném rychlíku. Sice jsme do Prahy dorazili o hodinu později, ale stihli jsme vše, co bylo v plánu. Začali jsme na Petříně, kam jsme se nechali vyvézt lanovkou, poté jsme pokračovali pěšky ke Strahovskému klášteru. Viděli jsme Černínský palác a Loretu a vyfotili se před Pražským hradem. Součástí okruhu po Pražském hradě byla prohlídka katedrály sv. Víta, Vladislavského sálu a Zlaté uličky. Ještě jsme rychle stihli omrknout věž Daliborku a už jsme spěchali po Starých zámeckých schodech ke Karlově mostu, kde na nás čekala bojovka. Odpovídali jsme na otázky, sbírali zlaťáky a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí nejen o Karlově mostě, ale i osobnostech staré Prahy. Byli jsme pochváleni, protože jsme dali rekord v nasbíraných bodech a dle našeho průvodce jsme patřili mezi jednu z nejlepších škol. Pak nás již čekal pochod pře Staroměstské náměstí směrem na Václavské náměstí. Po rozchodu ještě nezbytné foto pod sochou sv. Václava a hurá vlakem domů.

 

Zeměpisné projekty

V zeměpise jsme procestovali téměř celou Evropu a je na čase shrnout naše poznatky. Ve skupinách jsme vypracovávali návrh na okružní a poznávací cestu po nějakém evropském státě.

Exkurze do Marlenky

Sladký červen jsme zahájili exkurzí do Marlenky ve Frýdku - Místku. Ochutnali jsme spoustu výborných výrobků a nakoupili jsme si i zásoby domů. Zajímavá byla i komentovaná prohlídka výrobny, kde bylo vše čisté a z velké části automatizované. Lidská práce v některých ohledech však byla nezastupitelná. Ve vstupní hale jsme si prohlédli dorty, které vyráběli ke zvláštním příležitostem jako byl dort pro královnu Alžbětu II. nebo dort do pohádky Když draka bolí hlava.

 

Den dětí

Svátek dětí jsme oslavili zmrzlinou a procházkou.

Kurz první pomoci

Jak se zachováš v krizové situaci? Dokážeš poskytnout první pomoc? Aby se naši žáci uměli poprat s neočekávanými situacemi a dokázali poskytnout první pomoc v případě potřeby, absolvovali speciální kurz, který se jim bude v životě rozhodně hodit.

 

Den Země

Letošní připomenutí Dne Země bylo pojato jinak než obvykle. Žáci 8. a 9.tříd se rozdělili podle zájmu do několika skupin, které se rozjely po okolních městech a borech. Někteří vlakem, jiní na kole nebo pěšky. Každá skupina měla svůj vlastní program. Naše skupina byla v ZOO Ostrava, kde byl nachystán program na téma voda. Stihli jsme i krátkou prohlídku expozic.

Exkurze do Francie a Velké Británie

Začátkem května odjížděl dvoupatrový autobus plný žáků 8. a 9.roč. vstříc poznávání Paříže a Velké Británie. Pětidenní program byl velmi nabitý a k vidění bylo spoustu zajímavostí jako např. London Eye, Eifellova věž, Louver a další. Žáci nocovali v anglicky mluvících rodinách, ochutnali jejich tradiční jídlo a byli poctěni i typickým britským počasím. S sebou si odvezli plno dojmů i neopakovatelných zážitků. 

 

Protidrogový vlak

V polovině dubna byl na frenštátském nádraží přistaven protidrogový vlak, jež byl hrazen z pokladny města a žáci tak měli prohlídku zdarma. Všichni osmáci zhlédli interaktivní produkci uvnitř vlaku, která je zavedla za partou mladých lidí, jež se dostali k drogám velimi blízko. Naše mládež si tak mohla uvědomit, jak je drogy dokáží ovládat a jak změní jejich život - samozřejmě k horšímu. Akce byla velmi vydařená a žáci si z ní odnesli spoustu dojmů.

 

 

Barevný týden

Jak je dobrým zvykem, uspořádala Žákovská samospráva v předvelikonočním týdnu tzv. Barevný týden. Každému dni byla přiřazena jedna barva.  Za jeden kus oblečení nebo pár byl jeden bod. Během týden se body sčítaly a po vyhodnocení na konci jsme se umístili na předposledním místě. No, žádná sláva, ale zúčastnili jsme se.

Ponožkový den

I my ve třídě jsme si připomněli 21.března, na který připadá celosvětový den Downova syndromu. Jako symbol, že odlišnost není nic divného nebo špatného jsme si oblékli každou ponožku jinou.

Učíme se komunikovat

V březnu nás navštívil pan Velička, který vedl v naší třídě preventivní aktivitu s názvem: Komunikace ve třídě. Dvouhodinová aktivita, kde jsme vybírali týdenní výlet po celém světě nebo hráli hru Jak se dostat do zámku se nám líbila a snad se dokážeme zamyslet nad tím, jak informace sdělujeme.

Exkurze se rozjely na plné obrátky

Osmý ročník je důležitou přípravou pro budoucí výběr střední školy. Jednak se již započítávají výsledky studia na přihlášku a jednak je ještě relativně dostatek času se rozhodnout, kterým směrem se žák dále vydá na svou profesní dráhu. A proto naše škola, ve spolupráci s agenturou, organizuje několik exkurzí do různých profesních oborů jak pro 8.ročník, tak i 9.ročník, které jim pomůžou  se rozhodnout jaký studijní obor si vybrat. Žáci se tak mohli podívat do mateřské školy či firmy Plakor, která se působí v oblasti automotive.

 

 

 

 

Další neméně zajímavou exkurzí byla firma Job Air Technic působící taktéž v Mošnově, která se zabývá opravami a servisem letadel. Ještě nás čeká návštěva samotného letiště a několika dalších provozoven.

 

Letiště Mošnov

Další exkurze nás zavedla přímo na letiště do nedalekého Mošnova. Zhlédli jsme nejen provoz a obsluhu na letišti, ale i hasičský záchranný sbor, který zde má své sídlo, převážně pro potřeby letiště.

 

Anglické divadlo

 

Po jarních prázdninách jsme navštívili místní kino, kde proběhlo divadlení představení v anglickém jazyce. Toto představení pro nás připravila divadelní skupina mladých nadšenců ze Slovenska. Představení bylo protkáno vtipnými scénkami a bylo zasazeno do doby blízké současné mladé generaci. Děj se točil kolem mladíka, který během jednoho dne přišel o vše - o přátele, práci i peníze a dostal se na dno společnosti mezi bezdomovce, kde nakonec našel opravdové přátele.

Vstup do druhého pololetí

První studijní výsledky počítající se na přijímací zkoušky, jež nás čekají příští rok, je za námi. Karty jsou rozdány a kdo zaváhal, měl by v tom druhém pololetí pořádně zabrat. Celkově jsme se ale zlepšili. 

Před jednodenními pololetními prázdninami jsme si v zeměpise shrnuli své znalosti z Korejského poloostrova a abychom stihli časové zadání, které znělo 1 vyuč. hodina, museli jsme spolupracovat, komunikovat a dobře si rozdělit práci. Nakonec se povedlo. Téma Severní Korey nás velmi zajímalo.

 

 

Vánoční čas

V poslední školní den v roce 2022 se událo hned několik akcí. Den jsme zahájili odměnou za vyluštění adventního šifrovacího kalendáře - voňavou pizzou. Zároveň v prvních třech hodinách probíhal šachový turnaj, kde nás reprezentovala pětka hráčů z naší třídy. Nakonec se Maty G. po několika kolech umístil na krásném 3.místě.

Na konci první hodiny proběhlo tradiční zpívání koled pro celý 2.stupeň.

 

 

Další dvě hodiny se ještě učilo. Měli jsme rozpracovaný projekt do dějepisu o Velké francouzské revoluci, který jsme zdárně dokončili.

 

 

O velké přestávce proběhlo v tělocvičně vyhlášení basketbalového turnaje. Naše třída si vedla moc dobře. Holky se umístily na 3.místě ze všech 8. a 9.tříd a klukům uteklo vítězství o malinký kousek - patří jim tedy krásné 2.místo. Navíc náš Martin Pavlát dostal zvláštní cenu pro nejlepšího střelce.

 

 

Den byl sotva v půlce a již je tu další aktivita - basketbalový zápas mezi vítězi z řad žáků (chlapci z 9.B a děvčata z 9.C) a učitelským týmem. Zpočátku přálo štěstí více žákům - asi proto, že měli i více fanoušků :-), pak se učitelům podařilo skórovat a postupně dorovnali. Nedlouho před koncem hodil Vojta Pešák koš za 3 body - krásný, dlouhý čistý hod a tím posunul žáky do vedení. Učitelé tříbodový náskok již do konce časového limitu nestihli dorovnat. Vítězi se tedy stali žáci - GRATULUJEME!

A konečně jsme se mohli rozejít do třídy na dlouho očekávanou vánoční besídku. Paní učitelka se ujala rozdávání dárečků a každému přidala i malou sladkost. 

Šťastné a veselé vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a lásky do nového roku. V novém roce se uvidíme v úterý 3.1.2023

 

Mikulášský den otevřených dveří

První sobota v prosinci patřila již tradičně mikulášskému dni otevřených dveří. Vánočně vyzdobenou školou procházel Mikuláš se svou "partou" a rozdával návštěvníkům drobné pamlsky. 

Tři dobrovolníci z naší třídy pomáhali v zeměpisné učebně, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet, jakou eko stopu za sebou nechávají, jaké interaktivní pomůcky používáme při výuce zeměpisu, mohli zhlédnout výlevnou sopku nebo vyřešit QR kód. Moc mě potěšila i má bývalá třída, která se vloni vydala na střední školy. Téměř polovina žáků se přišla podívat na svou již bývalou základní školu.

 

Mikuláš ve škole

Tradiční Mikulášská nadílka ve třídách, zhodnocení chování a prospěchu přísným okem samotného Mikuláše... tak to je akce, na kterou se těší snad všichni žáci naší školy. Letos jsme mohli na chodbách školy zahlédnout tři mikulášské party, které si rozdělili všechny třídy na škole. Nezapomněli ani na tu naši. V pytlích si odvedli hned tři největší hříšníky a zanechali jim vzkazy a varování do dalších let v podobě malůvek a sgrafitů na obličeji a rukou. O velké přestávce pak soudili konání učitelského sboru. Všichni učitelé prošli a tak po odchodu Mikulášů a jejich pomocníků byl opět nastolen řád. Těšíme se opět za rok.

 

Dětský parlament ve Frenštátě p. R.

Žákům 2.stupně ZŠ Záhuní byla představena myšlenka fungování dětského parlamentu jako součást místní samosprávy. První nezávazná schůzka proběhne začátkem prosince na Městském úřadě. Pak bude následovat sestavení stálých členů parlamentu, kteří budou pravidělně zasedat a přednášet své tipy a nápady na zlepšení života ve městě převážně z jejich pohledu.

 

Den otevřených dveří na Gymnáziu a Střední průmyslové škole ve Frenštátě p. R.

Ke konci listopadu navštívili žáci 8.ročníku dvě ze tří středních škol v našem městě - Gymnázium a Průmyslovou školu, které sdílejí jednu budovu. Na Dni otevřených dveří jim byly představeny jednotlivé studijní i učební obory a v odborných učebnách probíhala ukázka praktické výuky. Letošní osmáci by se měli pomalu začít rozmýšlet, kterou střední školu zvolí, protože je příští školní rok čekají přijímací zkoušky. Snad jim tato prezentace školy pomohla se lépe rozhodnout v zaměření na další studium. 

Piškvorkiáda

Tradiční Piškvorkiáda byla v uplynulých dvou letech přerušena covidem. O to více jsme se na ni letos těšili. V říjnu jsme vytvořili plakáty, které byly určeny pro budoucí mistry v Piškvorkách do 4. a 5.tříd. Ti si odehráli svá třídní kola a do toho školního vyslali tři nejlepší. V souboji každý z každým se utkali 14.11.2022 v naší třídě. První místo obsadil Marek Genzer ze 4.B, druhé si vybojoval Patrik Kožušník z 5.A a o třetí se podělili Bruno Brablc, David Šubrt a Kristián Klapeč. Soutěž byla pořádána ve spolupráci se Žákovskou samosprávou. Už nyní se těším na další ročník.

Učíme se spolupracovat

Již druhou intervenční hodinu s paní psycholožkou jsme věnovali poznávání třídy a vzájemné spolupráci. Po překonání počátečních obtíží se nám podařilo odhodit předsudky a vrhnout se do práce. Byli jsme pochváleni, jak se zlepšujeme. Snad nám to pomůže v lepší komunikaci i společné práci ve třídě.

Magický Senagal

 

Tým projektu Planeta Země 3 000 v čele s Adamem Lelkem nás tentokráte zavedl do nejzápadnější země černého kontinentu – Senegalu. Krásné a poutavé vyprávění s množstvím autentických snímků a videí nás na chvíli vtáhlo do tamního života. 

Měli jsme možnost poznat úžasnou přírodu Senegalu, etnickou pestrost, kulturu i problémy, se kterými se místní v zemi potýkají. Přesto si zachovávají pohostinnost a úsměv na tváři. Jak sami Senegalci tvrdí: „Jejich země je usměvavým pobřežím Afriky“. 

Chlapci mohli obdivovat wreslingové zápasy a dívky pestrou výzdobu rituálního oděvu. 

Celý projekt nejenže, samotnou zemi představuje po všech stránkách, ale zároveň propojuje informace z mnoha předmětů jako je např. historie, geografie, cizí jazyky, základy společenských věd nebo ekologie.  

Projekce ve většině zúčastněných zanechá nevšední a hluboký zážitek, který motivuje žáky ke vzdělávání, sebe rozvoji, vede je k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. 

Už nyní se těšíme na další projekci, která nás zavede do Kambodže.

 

 

 

 

 

Seiferos a její dravci

Odložená akce, na kterou se těšili nejen žáci, ale i vyučující se uskutečnila posledního října. Počasí přálo a my si tak mohli užít zajímavý a humorný výklad skupiny Seiferos, která nám představila naše nejběžnější dravce. Diskuze se točila i kolem ochrany ptactva. Jedním ze čtyř "vyvolených", kteří si mohli vyzkoušet přistání dravce na rukavici byl i náš Honza.

 

Rodilý mluvčí v konverzaci anglického jazyka

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem...rodilý mluvčí Linx, který nás navštívil v hodině konverzace umí 3,5 jazyku, jak sám tvrdí. My budeme rádi, když nám půjdou aslespoň dva - čeština a angličtina.

Kromě Halloweenského tématu jsme se i nasmáli a to při hře se sušenkou.

Zeměpisné aktivity

Aby byl zeměpis zajímavější, zahrnuje paní učitelka do hodin různé aktivity a skupinové práce, kde si ověříme a rozšíříme naše znalosti. Naposledy jsme se věnovali ropě a státům perského zálivu.

 

Chemie laboratorní práce

Po nabytí dostatečných znalostí v chemii, jsme se pod vedením paní učitelky Fišerové pustili do naší první laboratorní práce. Postupně jsme si vyzkoušeli oddělování magnetem, filtraci i vypařování.

 

 

Tématický podzim

Barvy podzimu doputovaly i do naší třídy.

 

Podzim - vitamíny nám nechybí

Nastala doba rýmiček, kašlíků a škrábání v krku, ale také doba sklizně jablek. Domácím moštem paní učitelky třídní doplňujeme potřebné vitamíny.

Celoroční HRA - Ronieho cesty po světě

Na začátku každého měsíce nám do třídy přijde dopis od Ronieho, který cestuje a poznává svět. Spolu s ním poznáváme zajímavá místa, plnéme různé úkoly a pomáháme mu vyřešit záhadu.

 

Cyklistický kurz

Ještě jsme se asi ani pořádně nezaběhli v novém školním roce a je tady cyklo kurz. Společně s 8.A a triem pedagogů jsme strávili dva dny na jedné stopě - nebo raději na dvou kolech - no prostě na kole. Ostudu jsme nedělali, slušně se chovali, radám naslouchali, poctivě šlapali a cíle dosáhli. Naše trasa vedla přes Trojanovice a Pustevny na Martiňák (pro ty zdatnější) a do kempu na Prostřední Bečvu, kde jsme nabrali síly, abychom druhý  den mohli vyrazit na cestu zpět. 

 

Je tady začátek nového školního roku. Věřím, že jste si o prázdninách odpočinuli a 1.9.    se těším na viděnou.

 

 7.ročník

Školní výlet 

Na školní výlet nám vyšlo krásné počasí. Vydali jsme se vlakem do Teplic nad Bečvou, kde jsme nejprve prozkoumali útroby Země - Zbrašovské aragonitové jeskyně a poté jsme se vrhli na naučnou stezku Hůrka, která vede i kolem nejhlubší zatopené sladkovodní propasti na světě  - Hranické propasti. Cestou jsme plnili úkoly z pracovních listů a vítězné skupiny budou odměněny zmrzlinou.

 

Pizza

Ve vaření jsme tentokrát dělali pizzu. Pod odborným dohledem paní učitelky Zemanové se pizza povedla a jen se po ní zarášilo, jak byla dobrá.

Barevný týden

 V předvelikonočním týdnu byla žákovskou samosprávou vyhlášena soutěž na téma Barevný týden. Pro každý den byla určena jiná barva oblečení. Počítal se každý kus oblečení a párové věci za jeden bod. I my jsme se s výzvou poprali a jsme zvědavi, jak jsme si vedli oproti ostatním třídám. V pondělí jsme startovali s modrou, v úterý to byla šedá, středa pokračovala žlutou, čtvrtek byl zelený a týden zakončila barva bílá.

Beseda o kyberšikaně

Zajímavé a jistě aktuální téma bylo vybráno pro besedu s odborníkem Tomášem Veličkou - ředitelem Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Dozvěděli jsme se, čemu se na sociálních sítích rozhodně vyhnout a co nás čeká při porušení zákona o sdílení a zveřejňování informací.

Basketbalový turnaj

Počínaje dubnem započal basketbalový turnaj mezi jednotlivými třídami v ročníku. Nám se dařilo výborně a v kategorii chlapců 7.ročníku jsme obsadili 1.místo. Děvčata si také nevedla špatně, ve své kategorii byla druhá. Kluci vyhráli pizzu, o kterou se rozdělili i s děvčaty. A pak že gentlemani již neexistují.

 

 

SMOKEMAN

Pod tímto názvem se konala interaktivní, zábavná a velmi poučná akce na frenštátském náměstí, kterou pro základní školy i veřejnost pořádalo Město Frenštát p.R. Průvodce pan Jiří hýřil vtipem a znalostmi z oblasti chemie a fyziky a bavil diváky.

Žáci se sami mohli zúčastnit měření a zjistit kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Oblíbeným pokusem dětí je znázornění inverze v akváriu. Během jednoduchého pokusu se dětí dozvědí jak inverze vzniká a jak si samy mohou doma za použití kuchyňské soli, vody a potravinařského barviva inverzi vytvořit. Dále si děti mohou zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. 

Veřejnost se mohla seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů či jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat

21.březen

Dvacátý první březen je nejen prvním jarním dnem, ale také světovým dnem Downova syndromu. Myšlenka oslavy dne Downova syndromu vznikla již v roce 2005 a jako symbolické datum na podporu osob s trizomií 21 se vybralo datum 21. 3., které odkazuje na ztrojený 21. chromozom. Oficiálně, pod záštitou OSN, je Světový den Downova syndromu (DS) oslavován od roku 2012. Cílem je, aby se v tento den šířilo povědomí široké veřejnosti o osobách s DS. 

Jako připomenutí této odlišnosti jsme se zapojili do výzvy a v tento den jsme si oblékli každou ponožku jinou.

Jarní výzdoba třídy

Jaro je tady a tak jsme jej přivítali novými nápady, třídnickou hodinou a nově vyzdobenou třídou, se kterou pomáhali i někteří žáci naší třídy. Díky za pomoc!

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka 

Od druhého pololetí vylepšujeme své komunikační dovednosti v anglickém jazyce za vydatného přispění rodilého mluvčího Adama, který nám chystá zajímavé a tématicky laděné hodiny.

Lyžařský výcvik

Konečně jsme se dočkali a vyrazili jsme na lyžařský výcvik do Velkých Karlovic. Naštěstí nám připadlo trochu sněhu, takže jsme nedrhli lyžemi po blátě. Ani skupinka snowboardistů se rozhodně nenudila a pod vedením paní učitelky Svobodové se seznamovala s úskalími velkého prkna. Večer jsme hráli hry a dozvěděli jsme se, co nedělat, abychom ve zdraví dožili konce lyžáku. Po několika probdělých nocích pak polovina třídy odpočívala další týden doma, aby dohnala spánkový dluh.

 

Hlad nás nepřekvapí

Vaření nás baví a po minulých řízcích jsme se pustili do studené kuchyně. Tentokrát padl los na pomazánky. A která je ta nejlepší? No přece vajíčková :-)

Lednové vaření 

Na hodiny vaření se vždycky těšíme a to nejen proto, že si uvaříme něco dobrého (a pak to sníme), ale zároveň se i něčemu přiučíme. Dnes byl na pořadu dne kuřecí řízek nebo smažený sýr s bramborem. To byla dobrota...

 

 

A zase to bruslení... 

Posilujeme svaly, rozvíjíme koordinaci těla a hlavně si užijeme spoustu zábavy. To jsou hodiny tělocviku strávené na zimním stadionu.

 

Vánoční besídka 2O21

Poslední den ve škole v roce 2021, na který se všichni tak těšili, utekl neskutečně rychle. V posledních hodinách jsme měli společné rozdávání dárečků a vánoční besídku. Nejprve jsme se těšili z dárečků od našich spolužáků a potom jsme rozbalili dárek od paní učitelky - hra Klask, na kterou přispěl i Klub rodičů při Zš Záhuní. Jak říká naše třídní: "Snad nás to trochu zklidní a o přestávkách usadí do lavic. Hlavně tedy kluky...". Ale nezapomněli jsme ani na naší paní učitelku, která od nás dostala několik milých dárečků - moc děkuje :-)

S přáním klidných Vánoc jsme se rozloučili, abychom po novém roce opět usedli do lavic - čerství a plni sil, s očekáváním, co se nového naučíme.

 

 

 

 

Bruslení

V hodinách tělesné výchovy chodíme na nedaleký zimní stadion, abychom se zdokonalili v jízdě na bruslích. Už nám to jde celkem dobře.

 

 

Advent - předvánoční doba

Kromě zimní výzdoby  nám na dvěřích třídy přibyl vánočně laděný Olaf, který skrývá v malých obálkách 24 šifrovacích úkolů. Každý den se snažíme rozluštit jeden úkola a zároveň soutěžíme s devátou třídou o to, kdo nasbírá více bodů. Zatím nám to jde hladce a moc nás to baví.

 

Výsledky sběrové akce

Podzimní sběrové akce se zúčastnili pouze dva borci respektive jeden borec a jedna borkyně z naší třídy. Tom Bok donesl neskutečných 145,5kg a Sofie Srněnská 80kg. Díky za účast. 

 

25. - 26. 10. 2021 - ředitelské volno

27. 10. 2021 - podzimní prázdniny

28. 10. 2021 - státní svátek  (vznik Československa 1918)

29. 10. 2021 - podzimní prázdniny

 

Týden vědy a techniky

Ve druhé polovině října odstartoval Týden vědy a techniky, který byl určen pro 7.ročníky. Program byl zaměřen na vědecké pokusy a  polytechnické vzdělávání prostřednictvím workshopu a to v podání lektorů z Úžasného divadla fyziky, Vysoké Školy Báňské a Malé technické univerzity. Letošním tématem bylo "světlo" a jeho spektrum. Žáci si mohli na vlastní oči vyzkoušet, že ne vždy můžou věřit vlastním očím :-)

 

3D model Afriky

Zpestřili jsme si hodiny zeměpisu a to výrobou 3D modelu porchu Afriky. Moc nás to bavilo a na výsledky se můžete podívat na fotkách níže.

 

 

 

 

6.ročník

24. 5. 2021

Konečně skončila online výuka.Všichni už jsme se těšili do školy. Čeká nás měsíc, kdy se uvidíme s kamarády ze třídy i z jiných tříd. Uvidíme se i s učiteli. Možná ještě zorganizujeme krátky výlet, ať máme na co vzpomínat. Všichni jsme se poznali po těch mnoha měsících, kdy jsme procházeli online výukou.

Doufáme, že do konce školního roku nás nečeká žádné nepříjemné překvapení a my se budeme moci věnovat svému zdokonalování, neboť:

Velikost člověka se nedá měřit jen centimetry. Je totiž trojrozměrná. Určuje ji hloubka duše, šířka srdce a výška intelektu.

(V. Brodský)

 

 

7. 9. 2020 - Adaptační kurz

Do naší třídy přibyly děti z Tiché, abychom se lépe poznali, absolvovali jsme adaptační kurz. Paní psycholožky pro nás připravila seznamovací aktivity. Odpoledne jsme vyrazili na Horečky, kde jsme soutěžili o sladké odměny.

 

 

 

 

A takhle krásně jsme si vánočně vyzdobili třídu.....

Jak jsme pekli cukrovíčko....Bylo to skvělé a nejlepší a pořádně jsme si to užili.

Den otevřených dveří

7.12.byl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří.Bylo zde mnoho ukázkových hodin a bylo možné nahlédnout ,jak  vlastně v naší škole probíhá výuka.Náš aranžérský kroužek měl ve vestibulu školy prodejní stánek s výrobky, které děti vytvořily během roku.Přáníčka, kamínky, andílci, svícínky...bylo z čeho vybírat a děvčata z kroužku radostně prodávala.
Zdobení stromečku u náměstí

Koncem listopadu jsme vytvořili vánoční ozdoby z recyklovatelných materiálů. Zvolili jsme hlavně plasty a vytvořili baňky s mašlemi z alobalu , sněhuláčky z platových lahviček a z barevných plastových lahví zvonečky.Každá škola si měla ozdobit svůj stromeček venku v prostoru v blízkosti náměstí. Ještě jsme ozdoby upevnili drátky, proti našim vichřicím a bylo hotovo.


Jak jsme slavili halloween.
                                                                                                                                                                       31.10. jsme přišli do školy v  strašidelných kostýmech. V hodině anglického jazyka jsme se opět dozvěděli něco nového o této tradici.Hráli jsme hry a kvízy a zase zvítězila hra apple bobbing. Byl to zábavný den... 


Setkání s panem Dudkem v knihovně.

Exkurze do planetária

V úterý 24. září jsme se všichni těšili do školy. Čekalo na nás netradiční vyučování. Jeli jsme do Ostravy do planetária, abychom se dozvěděli něco více o vesmíru a prohloubili si učivo z přírodovědy.

V planetáriu nám promítali hvězdnou oblohu, hledali jsme souhvězdí - např. Orion, Malý vůz, Velká medvědice. Film o planetách nám prozradil hodně zajímavostí. Terezka

Planetárium je jedna velká budova, kterou si můžeš celou projít a podívat se na různé zajímavé věci z vesmíru, některé si můžeš i vyzkoušet. V sále, které připomíná kino, nám pormítali film o hvězdách a planetách. Moc se mi tam líbilo. Linda

Všem se nejvíce líbilo promítání filmu a hvězdná obloha nad námi.


 

24.ZÁŘÍ JSOU NAPLÁNOVÁNY HNED 2 AKCE - exkurze do Planetária v Ostravě a třídní schůzky.

V září jsme zahájili novou celoroční školní hru Cestujeme po Evropě.Byly vytvořeny 4 týmy, které budou spolupracovat tak, aby projely se svým vozem co nejvíce z 28 zemí.Takže již jsme začali sbírat litry benzínu a jedemeeeeee.


Vítám všechny děti v novém školním roce a věřím, že se nám bude dařit,alespoň tak krásně jako minulý rok. ČERVEN:Den dětí si užili všichni, kteří přišli.Bylo tady mnoho her a soutěží,hasiči a koníčci,Počasí přálo, takže se celá akce vydařila.

 Výsledek soutěže SRDCE PRO LOMBOK. V únoru jsme se zúčastnili soutěže Srdce pro Lombok.Vyrobili jsme srdce z kamínků pro děti v Lomboku.Jaké bylo naše překvapení, když jsme dostali balíček s dárečky a děkovný dopis od organizátorů.Naše srdce vyhodnotila porota na 4.-10.místě z asi 200 škol.Hurááá, a dostali jsme textilní barvy a šablony a hned jsme si udělali trička. Měli jsme radost....


Červen: Akce - STANOVAČKA!!! Začátkem června jsme se vypravili k paní učitelce na zahradu.Rodiče pomohli postavit stany a my si přinesli spacáčky a párečky na opečení. Bylo to moc zábavné- hráli jsme na schovku, vybíjenou, vyvenčili pejska, zahráli fotbal, opekli párečky a večer měli bobříka odvahy. Houpali jsme se v Martinově hamace a jen tak si tančili a váleli se v trávě.Někteří nemohli dlouho usnout a mnoho spalo pod širákem. Bylo to moc krásné s kamarády trošku jinak strávit den i noc. Byli jsme unavení,ale spokojení.A paní učitelka taky moooooc.Květen: ELIXÍR MLÁDÍ - v rámci hodin vlastivědy jsme se rozhodli, že vyzkoušíme vyrobit elixír mládí jako za císaře Rudolfa II. Ve skupinkách jsme si přinesli suroviny a pustili se do toho. No nakonec paní učitelka ochutnala , ale nezdálo se, že by to bylo moc účinné, tak jsme zbytek vypili sami.Květen : EXKURZE NA PŘEHRADU ŠANCE:     V rámci přírodovědy jsme se také vydali na Ostravici a navštívili přehradu Šance, ze které čerpáme pitnou vodu i pro naše město. Cestou jsme pozorovali přírodu a plnili zábavné úkoly.Cesta vláčkem byla také pro mnohé zajímavá.Celá akce se moc vydařila.V květnu proběhlo mnoho zajímavých akcí. Jednou z nich bylo Mobilní planetárium, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o vodě na naší planetě.V rámci  DNE ZEMĚ se celá naše třída vydala do přírody sbírat odpadky.A nebylo jich málo.Naplnili jsme několik velkých pytlů. Krásný den jsme využili taky k setkání s přírodou,holky pletly věnečky z pampelišek, kluci byli v potoku a nakonec jsme si vyzkoušeli chůzi bez bot.To se všem moc líbilo a někteří bez botiček došli až ke škole. Byl to velmi příjemně strávený den a všichni jsme byli spokojení.
Vdubnu také proběhla soutěž ve fotbalu - Mc Donald cup - kde naše družstvo získalo 2. místo z 6 družstev. Z naší třídy reprezentoval školu Kryštof Mechl.Všem hráčům patří velká gratulace.
Během měsíce dubna jsme pracovali na projektu STŘEDOVĚK, který se prolínal předměty Vv,Pč a
vlastivěda.Děti vytvořily mnoho referátů o významných osobnostech našich dějin, zkoušeli jsme

si nakreslit rytíře, hrady , zbraně z této doby.V duchu středověku pokračuje také naše hra o groše.V měsíci  březnu proběhly recitační a pěvecká soutěž. V recitační  soutěži nás reprezentoval Martin Pavlát a Patricie Pabudová. Martin získal nádherné 3. místo. V soutěži Záhuňský slavíček  naši třídu zastupovali Honza Pustka a Martin Pavlát.Všem gratulujeme k odvaze vystoupit před veřejností a přejeme,ať se jim daří.Projekt Lombok -pokračovali jsme dále v tomto projektu a zapojili jsme se do celostátní soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ.Vytrvořili jsme srdce z kamínků ,které jsme symbolicky na dálku poslali dětem v Lomboku.Každý kamínek symbolizuje lásku jednoho dítěte, kterou vysílá na dálku do daleké země.Vždyť přece žijeme na jedné planetě.Fotografie srdce a nás všech budou také převezeny na Lombok. Děti byly nadšené a tak se nakonec společná věc vydařila.To. jestli jsme vyhráli soutěž se dozvíme později, ale již teď máme velkou radost, z naší práce. Zpětná vazba z Lomboku bude až po příjezdu z této země v březnu.Na to se moc těšíme.Projekt LOMBOK


Během ledna jsme s dětmi pracovali na projektu Lombok.Dětem na tomto ostrově v Indonésii jsme napsali v anglickém jazyce dopisy a rodiče zakoupili školní balíčky, které budou převezeny a předány dětem spolu s dopisy .Děkuji všem dětem a rodičům za spolupráci a nadšení.


Přeji všem krásné Vánoce a těším se na nové zážitky s vámi všemi v novém roce.

Na vánoční besídku se všichni moc těšili a ještě jsme si k tomu napekli cukrovíčko
Na Den otevřených dveří jsme zahráli dva anglické příběhy Christmas story and Robber Billy a děvčata z Aranžérského kroužku připravila výrobky na jarmark. Vše se moc vydařilo.


 

 

 

Akce v muzeu - Jak se dělá Radegast a Tichá nocHalloween ve 4.C: 31. listopadu jsme měli projektové vyučování k Halloweenu.Napříč anglickým jazykem , matematikou a pracovními činnosti jsme poznávali tradici anglicky mluvících zemí.Naučili jsme se anglickou písničku, zahráli deskovou hru, kde jsme si zopakovali anglická slovíčka, v matematice jsme pracovali v týmech na zábavných slovních úlohách.A ktomu jsme si vyrobili halloweenské lampičky. Byl to zábavný den.Akce na listopad   :   6.11 -7.11. - sběr papíru.
                                  13.11. - konzultace 16 - 18 h.
                                  14.11. - Piškvorkiáda - 13 h.

                                  15.11. - Vernisáž výstavy  Vánoční variace.
                                   Od 28.11. každou středu bude probíhat plavecký výcvik

Také jsme se zapojili do projektu ke stému výročí naší republiky.Pojali jsme ho trošku jinak, ale myslíme si, že by mohl být zajímavý a zábavný.
Měsíc říjen nám poskytl mnoho příležitostí, jak přivítat podzim.Moc krásně se nám pracovalo na mandalkách.

Akce září  : Třídní schůzky: 25.9. v 16:30,plenární schůze Klubu rodičů v 17:15.
                                             27.9. Dravci - 50 Kč.
Výtvarná výchova v přírodě - a to nás moc bavilo.

Informace k výuce : 3.9. - výuka do 9:30 Prosím neparkujte u školy! Nevaří se
                                  4.9. - výuka do 11:40,přineste si sešity 14 x 523, budete dostávat učebnice
                                  od 5.9. - podle rozvrhu hodin

Ahoj ve 4.C - vítám vás všechny v novém školním roce a přeji ať se vám vše daří,ať máte hodně dobrých kamarádů a ať máme ve třídě pohodičku.                                                                                     A tady jedna vzpomínková z konce roku:


Plánované akce na další období: 6.6. - výlet do ZOO Ostrava. Odjezd 7:45h, návrat asi ve 14:00h.
                                                              Obědy budou hromadně odhlášeny.Vstupné 80 Kč- 30Kč hradí
                                                             žáci a 50Kč Klub rodičů.Autobus bude stát cca 85Kč.
                                                           
                                                          

Krásné jarní dny nás vylákaly ven do přírody a my vnímali přírodu všemi smysly.A stálo to za to, bylo nádherně a my si výtvarné vycházky velmi užili.Anglické divadlo : V pátek se uskuteční anglické divadelní představení,cena 60Kč.
Beseda v knihovně

Březen je známý jako měsíc knihy. Proto se žáci 3. C vydali v úterý 27. března do městské knihovny. Prostředí knihovny je jim známé, pravidelně se zúčastňují setkání s paní knihovnicí Martinou. Tentokrát nás tam čekalo jiné milé překvapení. Frenštátská knihovna pozvala paní spisovatelku Kláru Smolíkovou, která píše knihy převážně pro děti, za které dostala i řadu ocenění. Děti se na besedě blíže seznámily s jejími knihami a literárními postavami. Beseda nebyla jen o vyprávění. Žáci byli aktivně zapojeni a vtaženi do dějů, stali se na chvíli některými hrdiny, vyplňovali pracovní listy, navrhovali obálku své knihy, vysvětlovali slovní obraty jako např. ,,ležet v knihách“, ,,zakousnout se do knížky“, ,,zhltnout knížku“ a další. Každý dostal na závěr malou odměnu v podobě záložky a komiksového časopisu, děti měly možnost si knihy zakoupit. Do školy jsme odcházeli s úsměvem na tváři plní dojmů, zážitků a nových vědomostí. Moc děkujeme knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm za zorganizování besedy.

 Mgr. Radmila Matušová


 

V aranžérském kroužku se nám moc daří:


Akce - únor : 8.2. Recitační soutěž.
                      9.2. Olympijský park - Ostrava.
               12.2.-16.2. Lyžáček - Bílá.
                         16.2. Školní ples.
               19.2.-23.2. Jarní prázdniny.
Pololetní vysvědčení jsme si pěkně užili- s balónkama.                     
Pečení cukrovíčka bylo příjemné a móc dobré.Návštěva skanzenu v Rožnově se vydařila....

 

Akce - prosinec : 2.12. - Den otevřených dveří - ukázkové hodiny,výtvarná dílna,prodej
                                        výrobků, občerstvení a další. V době od 9 - 12h.
                            11.12. - Skanzen Rožnov- vstupné 40Kč hrazeno z Klubu rodičů, doprava
                                         cca 35Kč - hradí žáci.Odjezd od školy v 7 h.
                            12.12. - Vánoční tvoření - 15 - 17 h.
                            21.12. - Kino Kráska a zvíře - vstupné 60Kč.
                            22.12. - Vánoční besídka.

 


HALLOWEEN- 31.října jsme pojali Halloweenově.Celý den byl ve znamení tajemného svátku- Halloweenu.A tak jsme dlabali dýně,učili se nová anglická slovíčka,naučili se básničku, vymýšleli zaříkávadla při výrobě lektvarů,tančili, hráli hry trick or treat a apple bobbing, luštili zašifrovaná jména čarodějnic v matematice a kreslili dýně.Bylo to moc zábavné moc jsme si to užili.Podzimní hrátky v přírodě
Využili jsme krásných podzimních dnů a v pondělí jsme se místo výtvarné výchovy vydali do lesa.Ale výtvarnou výchovu jsme měli, ale přímo v přírodě.Výtvarných materiálů byl plný les - houby, listy, dřívka , kamínky ,květiny ...A tak vznikala nádherná výtvarná dílka - Podzimníčci,mandalky, víly - prostě moment art.A bylo to krásné a barevné jako vlastně celý den.Děti měly velkou radost a jestli nezafoukal vítr, tak tam ještě možná naše dílka někde jsou.
Projekt - Děti v pohybu

 

Zdravím všechny děti již ve 3.C

Prázdniny utekly jak voda a máme tady  nový školní rok.A já přeji všem dětem, aby byl pro ně úspěšný, šťastný a radostný, prostě nej.......

Akce září :  19.9. - třídní schůzka v 16:30 h.
                 29.9. - náhradní hodina plavání .
                 od 18.9.- 22.9.- projekt  Děti v pohybu.
                 22.9. - návštěva knihovny

      
A huráááá prázdniny........

Poslední výlet a opékačka.


Školní výlet - hrad Starý JičínInteraktivní výstava Krteček- 20.6. - cena 10 Kč.
Náborový den fotbalového oddílu Frenštát p.R.


U příležitosti výstavy výtvarných prací žáků škol byla letos oceněna za kreativitu Sára Adamčíková.Pracuje také v Aranžérském kroužku a moc se jí daří.BlahopřejemeAkce - červen  
Velice rychle se nám blíží konec školního roku a máme tady ještě některé akcičky, na které se můžeme těšit.
                               29.5. - náhradní hodina plavání- konec vyučování je v 12:35h.
                               2.6.  -  k nám přijede kouzelník a děti uvidí představení jako dárek
                                           ke Dni dětí -vstupné hradí Klub rodičů.
                                       - Interaktivní výstava Krteček - cena 10Kč. Termín bude upřesněn.
                              21.6. - Školní výlet - Starý Jičín - hrad.Doprava autobusem je zajištěna.


Vynášení Mařeny -
byla to vydařená akce.Mařenu jsme si vyrobili ve třídě - Honza P. a Terka donesli potřebné oděvy a seno a pak už jsme se vydali k říčce Lomné.Cestou jsme se naučili krátkou říkanku a tu jsme také opakovali při vhazování Mařeny do vody.Jen děti mrzelo, že neplavala moc daleko, ale pouze k prvnímu splavu, kde se zachytily všechny Mařeny.Snad už to jaro opravdu přijde a zimu jsme zahnali.
Nové akce v březnu a dubnu: 28.3. - Den otevřených dveří 8 - 16 h.
                                                            Jarní tvoření- 14 - 16 h.
                                                 3.4. - Vynášení Mařeny
                                                 11.4. - Návštěva muzea s tématem Velikonoc.

 

Sára Adamčíková dostala ocenění poroty za výkres v rámci soutěže" Folklór očima dětí". Její  výkres byl zaslán i do další celostátní výtvarné soutěže.


17 .března byla vyhodnocena soutěž ve čtyřboji družstev.Soutěžilo se v přeskoku přes švihadlo,skok z místa,člunkový běh a ručkování.Naše desetičlenné družstvo se umístilo na 1.místě- hurááááá, v kategorii 1.a 2. ročníků.
Medaile získali -
1. místo - J.Uličník a K.Mechl, 3. místo - M. Pavlát, 2. místo Nela Nakoukalová.Móóc gratulujeme...

Akce na únor
:    3.2. - pololetní prázdniny
                          6.2. - 10.2. - lyžáček pro přihlášené děti
                          13.2. - 17.2.- jarní prázdniny
                          21.2. - recitační soutěž
                          23.2. - karneval

 Jak jsme dostali vysvědčení za 1. pololetí
V úterý 31.1. byl slavnostní den - děti dostávaly vysvědčení.Nám stačily k oslavě nafukovací balónky.Celou hodinu jsme hráli různé hry a užívali si klidu a pohody.Byla to zábava a moc se nám to líbilo.
Výtvarné soutěže "Folklor očima dětí" se zúčastnili žáci z Aranžérského kroužku - Honza Kresta, Patricie Pabudová, Nikol Ševčíková a Sára Adamčíková. Byli moc šikovní  práce se jim vydařily.
Do soutěže Anglický zpěváček se z naší třídy přihlásilo 5 dětí- 3 holky a 2 kluci .A byli moc šikovní!! Zuzka Harabišová se umístila na 1. místě v 1. kategorii a Nikolka Ševčíková na 2. místě.Patricie Pabudová, Honza Pustka a Nikodém Janda byli také skvělí.


Akce na leden:    23.ledna - Anglický zpěváček - soutěž ve zpěvu a recitaci.V naší třídě v  
                                                    době od 13:15 do cca 14:00.Přihlásit se mohou u mne do
                                                    20.ledna.

                             31.1. bude žákům vydáno vysvědčení.

                             3.2. - pololetní prázdniny


Milí rodiče a děti,p
rotože se přiblížil konec roku, jsou tady poslední informace v tomto kalendářním roce.
 Tento týden nás čeká - 22.prosince pohádka Anděl Páně 2.Protože představení začíná již v 8:00h, je nutné přijít tentokrát do školy opravdu včas a dříve.Sraz všech dětí bude u školy v 7:40 a odchod od školy v 7:45.
Ve čtvrtek také budeme mít vánoční besídku, kde si děti předají drobné dárečky.Vyučování končí ve čtvrtek v 11:40. No a potom už nastanou Vánoce a s nimi i vánoční prázdniny.
Rodičům děkuji za výbornou spolupráci a dětem za velikou snahu a nadšení.

Přeji vám všem krásný vánoční čas, hodně lásky a radosti, a v novém roce jen vše dobré.
                                                                                                     Mějte se krásně
                                                                                                                  Y.Plasgurová
NávštěvaOVOCENTRA

30.listopadu jsme navštívili v rámci projektu "
Ovoce do škol" Ovocentrum ve Valašském
Meziříčí.Přivítal nás čert a poté i
Mikuláš, od kterého děti dostaly drobné dárečky.Mohli jsme
si prohlédnout prostory firmy -
haly s ovocem a zeleninou. Anděl nám o všem krásně vyprávěl.
Nakonec byla připravena ochutnávka jablíček a hrušek- a těch druhů! Bylo to velmi zajímavé a
poučné a dětem se program moc líbil. Už se těšíme na další krabičku s ovocem.

 

 

Nové akce v předvánočním období:
              23.11. - Vánoční tvoření - 15-17h - 30 Kč.Děti si vytvoří několik výrobků k Vánocům.
              30.11. - Exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí v rámci projektu Ovoce do škol.

                3.12. - Den otevřených dveří v době od 9 - 12 h ve všech prostorách školy.
              22.12. - Filmové představení Anděl Páně 2 - cena 50Kč.
                                                                                    
                             Přeji krásný předvánoční čas

 

 

 
Nejbližší akce:
  11.11.- Divadelní představení Šípková Růženka - cena 50 Kč - hradí Klub rodičů.
                              15.11. - Konzultace - 16 - 18h.
                              23.11. - Vánoční tvoření


Jak jsme slavili Halloween

31.října jsme přišli do školy v maskách, protože byl Halloween.Měli jsme matematiku  a pracovali jsme ve skupinách.Každá skupina měla hodně příkladů, které jsme museli vypočítat.Kdo vyřešil šifrovanou abecedu,přišel si pro písmeno.Hlavním úkolem totiž bylo vyluštit jméno čarodějnice.Pak jsme měli napsat , jaká může čarodějnice být a nakreslit ji.Všichni jsme se snažili a dostali jsme sladkou odměnu.No a paní učitelka tam dnes nebyla, byla tam jen její sestra z Bradavic - Hutyrana.
Návštěva muzea - Jak se dělá chleba
V úterý 18.10. jsme navštívili muzeum, kde pro nás byl připraven program o tom, jak se peče chleba.Děti se seznamovaly s tím, co je třeba k tomu, abychom mohli upéct chleba, vyprávěli si o tom , jak  pekli lidé v minulosti.Dětem se velmi líbily praktické ukázky- mlácení obilí,práce ve mlýně, výroba kvásku nebo sázení chlebů do pece.Byl to velmi zajímavý program a děti byly nadšené.

 

Říjnové akce:
                        18.10.-
Jak se dělá chleba- muzeum
                        19.10.-
Návštěva knihovny v rámci projektu Škola naruby
                        31.10.-
Halloween- projektové vyučování


Evropský projekt - Děti v pohybu

 

 

 

 

Milí rodiče první třídní schůzka se uskuteční 20.9. v 16:30h.

 

 

Vítám opět ve škole všechny děti z 2.C a přeji vám, aby se vám hodně dařilo a měli jste dobré kamarády.Vítám také nové žáčky Nelu a Jirku a přeji jim, aby se v naší třídě cítili dobře.

Vzpomínka na školní výlet